Instituut

Tagasi

26. MÄRTS 2018

Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ hindamistulemused

Programmi „Imelised aastad“ vahetud eesmärgid on vanemlike oskuste suurendamine, vanema ja lapse suhte parandamine, laste enesekontrolli ja sotsiaalsete oskuste arendamine, laste käitumisega seotud probleemide vähendamine või ennetamine. Eesmärkide saavutamise mõõtmiseks on toimunud koolituste raames teostatud andmekogumist järgnevalt:

  • Koolitusel osalenud lapsevanemad täitsid enne koolitust, vahetult peale koolitust ja kuus kuud peale koolitust ankeedi oma lapse käitumise kohta ning enda vanemliku stiili kohta lapse käitumisele reageerimisel.
  • Lapsevanemad täitsid vahetult peale koolitust tagasisideankeedi, kus vastasid küsimustele seoses rahuloluga, käsitletud teemade kasulikkusega ning tunnetatud muutustega.
  • Esimeste koolituste lõppedes teostati fookusgruppe lapsevanematega ning intervjuusid seotud kohalike omavalitsuste esindajatega programmi kasutegurite ja probleemkohtade täpsemaks selgitamiseks.

Toimunud koolituste tulemused ja muud teostatud analüüsid: