Skip to content
Sitemap

Social Work Sotsiaaltöö

Maarjo Mändmaa

Eessõna

„Lahenduste otsimisel ei pea alati lähtuma etteantud raamidest või teenuse rahastamistingimustest, vaid võiks olla loominguline ning teha koostööd nii organisatsioonide kui ka abivajava inimese enda võrgustikuga,” kirjutab Sotsiaaltöö detsembrinumbri eessõnas sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa.
värvilised näod
Sotsiaaltöö kui elukutse

Pühendumus ja professionaalsus sotsiaaltöös

Mis on professionaalse sotsiaaltöö võimalused ehk erialase pädevuse plussid võrreldes heategevusliku tööga? Kuidas ennast mitte kaotada ehk millised on reflekteerimise võimalused ja kuidas seda teha? Mida tähendab sotsiaaltöös praegu ja ehk ka tulevikus kutsumusel põhinev professionaalne tegevus?
Koroonaaja tegevused
Kogemus

Eesti sotsiaaltöötajate igapäevatöö koroonakriisis

Maida Michelson ja Tatjana Stolfat kirjutavad oma kogemusest, kuidas sotsiaaltöötajad ja sotsiaalteenuste osutajad on andnud suure panuse pandeemiaga toimetulekusse. Nad on pidanud kohanema muutustega töökorralduses ning senisest enam on esile tõusnud vajadus tegelda töötajate endi vaimse tervise hoidmisega.