Publications


PRINTS INFO


Reset

Name Publish year Type Subscribable

Raport annab ülevaate Eesti esimese laste rasvumise seireuuringu tulemustest. Uuringu käigus koguti antropomeetrilisi ja taustaandmeid 12700 1. klassi õpilaselt ning küsitleti 381 üldhariduskooli esindajaid.

Categories: Laste ja noorte tervis, Toitumine

2018 Report No Download

Täiskasvanutele suunatud plakat.

Categories: Liikumine

2018 Poster Yes Download

Täiskasvanutele suunatud plakat.

Categories: Liikumine

2018 Poster Yes Download

Täiskasvanutele suunatud plakat.

Categories: Toitumine

2018 Poster Yes Download

Categories: Alkoholitarvitamine

2018 Booklet No Download

Categories: Toitumine

2018 Brochure No Download

Categories: Toitumine

2018 Brochure Yes Download

Categories: Narkomaania, Laste ja noorte tervis

2018 Leaflet No Download

Categories: Narkomaania

2018 Leaflet No Download

Categories: Narkomaania

2018 Leaflet No Download

Categories: Laste ja noorte tervis, Vaimne tervis

2018 Booklet Yes Download

Categories: Laste ja noorte tervis, Vaimne tervis

2018 Booklet Yes Download

Materjali jagatakse „Alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja lühisekkumise (ALVAL)“ koolitusel osalejatele. Rohkem informatsiooni leiab sündmuste rubriigis.

Categories: Alkoholitarvitamine

2018 Leaflet Yes Download

Categories: Alkoholitarvitamine

2018 Poster Yes Download

Categories: Alkoholitarvitamine

2018 Guideline Yes Download

Page 7 of 61