Publications


PRINTS INFO


Reset

Name Publish year Type Subscribable

Categories: Laste ja noorte tervis, Toitumine, Uuringud, statistika

2017 Poster No Download

Материал предназначен для практического применения специалистом и клиентом в работе с наркотической зависимостью. Данное руководство является первым модулем реабилитационной программы Больницы Вильянди и может быть использовано как в стационарном, так и амбулаторном лечении зависимости как подготовка к долгосрочной реабилитации.

Categories: Narkomaania

2017 Guideline No Download

Materjal on mõeldud kasutamiseks spetsialistidele ja klientidele uimastisõltuvuse ravis. Antud juhend on Viljandi Haigla rehabilitatsiooniprogrammi esimene moodul ja seda võib kasutada nii statsionaarses kui ambulatoorses sõltuvuse ravis ettevalmistusena pikaajaliseks rehabilitatsiooniks.

Categories: Narkomaania

2017 Guideline No Download

Categories: Alkoholitarvitamine

2017 Guideline No Download

Categories: Narkomaania, Tubakatarvitamine, Alkoholitarvitamine

2017 Leaflet No Download

Categories: Toitumine

2017 Leaflet No Download

Categories: Tubakatarvitamine, Narkomaania, Alkoholitarvitamine, Uuringud, statistika

2017 Poster No Download

Categories: Tubakatarvitamine, Narkomaania, Alkoholitarvitamine, Uuringud, statistika

2017 Poster No Download

Categories: Uuringud, statistika, Muu

2017 Report No Download

Categories: Uuringud, statistika, Tervisedendus

2017 Leaflet No Download

Categories: Uuringud, statistika, Vigastused

2017 Leaflet No Download

Vihik on mõeldud sotsiaaltöötajatele, lastekaitsespetsialistidele, Sotsiaalkindlustusameti töötajatele, töötukassa spetsialistidele, politseiametnikele, kriminaalhooldajatele ja kõigile teistele, kes puutuvad oma töös kokku alkoholi liigtarvitava kliendiga.

Categories: Alkoholitarvitamine

2017 Guideline Yes Download

Alkoholi aastaraamat 2016 on järjekorras üheksas ülevaade alkoholiturust, tarbimisest ja probleemidest Eestis. Aastaraamatu eesmärgiks on pakkuda poliitikutele, avalikule- ja erasektorile laiemat pilti toimunud muutustest alkoholiturul ja -tarbimises, ülevaadet elanike hinnangutest riigi alkoholipoliitikale ning võrdlevat analüüsi teiste riikide alkoholipoliitikatest.

Categories: Alkoholitarvitamine, Uuringud, statistika

2017 Report No Download

Categories: HIV ja AIDS

2017 Poster Yes Download

Categories: HIV ja AIDS

2017 Poster Yes Download

Page 7 of 59