Publications


PRINTS INFO


Reset

Name Publish year Type Subscribable

VEPA käitumisoskuste mängu käsiraamat on mõeldud lapsevanematele, kes soovivad arendada lapse sotsiaalseid oskusi, võttes kasutusele VEPA metoodika. VEPA elementide kasutamine kodus aitab lapsel harjutada püsivust, paremini toime tulla tugevate tunnetega, arvestada rohkem pereliikmetega ja kujundada terviklikku minapilti. Üks põhilisi asju, mida aga arendab VEPA, on positiivse märkamine endas ja teistes ning selle esiletoomine. Kasutades VEPA käitumisoskuste mängu on võimalik tuua rohkem rõõmu oma pere argipäeva.

Categories: Laste ja noorte tervis, Vaimne tervis

2018 Brochure No Download

Categories: Laste ja noorte tervis, Toitumine

2018 Report No Download

Raport annab ülevaate Eesti esimese laste rasvumise seireuuringu tulemustest. Uuringu käigus koguti antropomeetrilisi ja taustaandmeid 12700 1. klassi õpilaselt ning küsitleti 381 üldhariduskooli esindajaid.

Categories: Laste ja noorte tervis, Toitumine

2018 Report No Download

Täiskasvanutele suunatud plakat.

Categories: Liikumine

2018 Poster Yes Download

Täiskasvanutele suunatud plakat.

Categories: Liikumine

2018 Poster Yes Download

Täiskasvanutele suunatud plakat.

Categories: Toitumine

2018 Poster Yes Download

Categories: Alkoholitarvitamine

2018 Booklet No Download

Categories: Toitumine

2018 Brochure No Download

Categories: Toitumine

2018 Brochure Yes Download

Categories: Narkomaania

2018 Leaflet No Download

Categories: Narkomaania

2018 Leaflet No Download

Categories: Narkomaania, Laste ja noorte tervis

2018 Leaflet No Download

Categories: Narkomaania

2018 Leaflet No Download

Categories: Narkomaania

2018 Leaflet No Download

Categories: Narkomaania

2018 Leaflet No Download

Page 6 of 61