Publications


PRINTS INFO


Reset

Name Publish year Type Subscribable

Categories: Narkomaania

2018 Leaflet No Download

Categories: Narkomaania

2018 Leaflet No Download

Categories: Narkomaania

2018 Leaflet No Download

Categories: Narkomaania

2018 Leaflet No Download

Categories: Sotsiaaltöö

2018 Periodical No Download

Categories: Uuringud, statistika, Muu

2018 Booklet No Download

Categories: Uuringud, statistika, Muu

2018 Booklet No Download

Categories: Laste ja noorte tervis, Sotsiaaltöö, Tervisedendus

2018 Poster Yes Download

Categories: Laste ja noorte tervis, Sotsiaaltöö, Tervisedendus

2018 Poster Yes Download

Uuringu raport annab ülevaate Eesti elanike seksuaalkäitumisest ja seda mõjutavatest teguritest, HIVi ja seksuaalsel teel levivate infektsioonidega seotud terviseteenuste kasutamisest, HIVi levikuteedega seotud teadmiste tasemest ja suhtumisest HIViga elavatesse inimestesse.

Categories: Seksuaaltervis, Uuringud, statistika, HIV ja AIDS

2018 Report No Download

Categories: Tubakatarvitamine

2018 Brochure Yes Download

Categories: Tubakatarvitamine

2018 Brochure Yes Download

Categories: Toitumine

2018 Brochure No Download

Categories: Toitumine

2018 Brochure No Download

Tervise Arengu Instituut (TAI) on riiklik teadus- ja arendusasutus, mis tegeleb rahvatervishoiu teadustöö, haiguste ennetamise programmide ning terviseedendusega. Vastutame ka Eesti riikliku tervisestatistika ning seitsme rahvastikupõhise registri ja andmekogu haldamise eest. Trükis annab ülevaate TAI valdkondadest ja tegevustest.

Categories: Tervisedendus, Tervis töökohal, Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Seksuaaltervis, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Sotsiaaltöö, Tervis paikkonnas, Liikumine, Uuringud, statistika, Vähk, Vaimne tervis, Tuberkuloos, HIV ja AIDS, Muu, Vigastused, Südametervis

2018 Brochure No Download

Page 5 of 61