Publications


PRINTS INFO


Reset

Name Publish year Type Subscribable

Categories: Sotsiaaltöö

2016 Periodical No Download

Categories: Toitumine, Liikumine, Südametervis

2016 Leaflet No Download

Categories: Toitumine, Liikumine, Südametervis

2016 Leaflet No Download

Categories: Toitumine, Liikumine, Südametervis

2016 Leaflet No Download

Metoodiline materjal on koostatud kooliõdedele, toetamaks õpetajaid I-III kooliastme inimeseõpetuse tundides esmase abi praktilise õppe läbiviimisel.

Categories: Laste ja noorte tervis, Muu

2016 Guideline No Download

Categories: Tubakatarvitamine, Tervis töökohal

2016 Poster No Download

Categories: Uuringud, statistika, Muu

2016 Report No Download

Categories: Laste ja noorte tervis, Tubakatarvitamine

2016 Poster No Download

Alkoholi aastaraamat 2016 on järjekorras kaheksas ülevaade alkoholiturust, tarbimisest ja probleemidest Eestis. Aastaraamatu eesmärgiks on pakkuda poliitikutele, avalikule- ja erasektorile laiemat pilti toimunud muutustest alkoholiturul ja -tarbimises, ülevaadet elanike hinnangutest riigi alkoholipoliitikale ning võrdlevat analüüsi teiste riikide alkoholipoliitikatest.

Categories: Alkoholitarvitamine, Uuringud, statistika

2016 Report No Download

Categories: Seksuaaltervis, Laste ja noorte tervis, Uuringud, statistika

2016 Leaflet No Download

Categories: Uuringud, statistika, Tervisedendus

2016 Leaflet No Download

Categories: Alkoholitarvitamine

2016 Poster No Download

Selles kogumikus käsitlevad hollandi sotsiaaltööteadlased Jean Pierre Wilken ja Hans van Ewijk sotsiaaltöö olulisi küsimusi, mis on kõneaineks Euroopas ja kogu maailmas ning mis on äratuntavad ka Eesti sotsiaaltöö praktikas.

Categories: Sotsiaaltöö

2016 Periodical No Download

Siit saad lugeda kolme aasta kogemuse ja koostöö kohta Eesti lastevanemate ja õpetajatega. Raamatust leiad nii statistikat laste alkoholi tarvitamise kohta, laste arvamusi oma vanemate alkoholi tarvitamise kohta ning ka lastevanemate seisukohti selle teema valguses. Oleme siia kokku kogunud kasulikud nõuanded lastevanematele, võttes arvesse nii teadusuuringud kui ka praktilised näpunäited elust enesest.

Categories: Laste ja noorte tervis, Alkoholitarvitamine, Uuringud, statistika

2016 Report Yes Download

Kogumik annab ülevaate 15–16-aastaste kooliõpilaste hoiakutest erinevate uimastite tarvitamise suhtes ja uimastitarvitamise levikust ning põhineb rahvusvahelise küsitluse ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) Eesti uuringu tulemustel.

Categories: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Alkoholitarvitamine, Uuringud, statistika

2016 Report No Download

Page 14 of 61