Publications


PRINTS INFO


Reset

Name Publish year Type Subscribable

Categories: Toitumine, Uuringud, statistika

2020 Report No Download

Raamat on eelkõige mõeldud kasutamiseks lasteaias, kuid sobib teadmiste ja ideede saamiseks ning tegevuste (arutelud, uurimised, praktilised tegevused, mängud, katsed, kunstitegevused jm) läbiviimiseks ka koolis ja kodus.

Categories: Tervisedendus, Laste ja noorte tervis, Toitumine, Liikumine

2020 Guideline No Download

Categories: Alkoholitarvitamine, Uuringud, statistika

2020 Report Yes Download

Categories: Uuringud, statistika

2020 Leaflet No Download

Categories: Uuringud, statistika

2020 Leaflet Yes Download

Ennetuse käsiraamatu eesmärk on anda alusteadmised sõltuvusainete tarvitamisega seotud sotsiaalsete ja majanduslike ning terviseprobleemide ärahoidmiseks ja vähendamiseks.

Categories: Tervisedendus, Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Alkoholitarvitamine, Tervis paikkonnas, Vaimne tervis

2020 Guideline No Download

Categories: Tervis paikkonnas, Uuringud, statistika

2020 Poster No Download

Categories: Narkomaania

2020 Poster Yes Download

Categories: Narkomaania

2020 Poster Yes Download

Categories: Laste ja noorte tervis, Alkoholitarvitamine

2020 Leaflet No Download

Categories: Narkomaania

2020 Booklet Yes Download

Categories: Narkomaania

2020 Booklet Yes Download

Categories: Narkomaania

2020 Poster Yes Download

Categories: Narkomaania

2020 Poster Yes Download

Categories: Narkomaania

2020 Guideline No Download

Page 1 of 62