Skip to content

Personaalmeditsiini uudiskiri

sinised kiired

Personaalmeditsiini projekt seab IT-taristule suured nõudmised

„Personaalmeditsiini rakendamine Eestis“ on riigi käivitatud projekt, mille ühe keskse tulemusena valmib IT-taristu personaalmeditsiini lahenduste kasutuselevõtuks. Projekti tulem valmib koostöös teiste personaalmeditsiini valdkonna projektidega, sealhulgas geeniproovide kogumise projektid, RITA kliinilised uuringud, mille käigus valmivad esialgsed võimalike personaalmeditsiini teenuste kirjeldused, ning tervishoiu otsustustoe tarkvara projekt, mis toob patsiendipõhised soovitused arsti töölauale.
geeniahel

Polügeensete riskiskooride kasutamine kliinilises praktikas, 2. osa

2021. aasta jaanuaris andis Cambridge’i ülikooli juures tegutsev mõttekoda PHG Foundation välja ülevaate* polügeensete riskiskooride (PRS) kliinilisest rakendamisest. Ülevaate eesmärk oli selgitada PRS-ide olemust ja peamisi lahendamist vajavaid probleeme, et tagada PRS-ide kliinilisel rakendamisel maksimaalne kasu.