Skip to content

Personaalmeditsiini uudiskiri

Geneetiliste uuringute kvaliteedinõuete eesmärk on turvalisus

Praegu kliinilises kasutuses olevatel geneetilistel uuringutel (vähi- ja infektsioonhaiguste ravis, sünnieelses diagnostikas ja paljudes teistes valdkondades) on olemas kliiniline kasu ehk tulemused aitavad arstil teha õigeid ravivalikuid. Nende uuringute vastuste usaldusväärsuse eest vastutab uuringu teostanud meditsiinilabor.

Otse tarbijale mõeldud geneetilised testid – kas ja milline reguleerimine on vajalik?

Tehnoloogia ja internetikaubanduse areng on andnud erasektorile võimaluse pakkuda otse tarbijale uudset personaalmeditsiinilist lähenemisviisi – geneetilist testimist. Tänu järjest alanevale hinnale on nn tarbijagenoomika aina kättesaadavam, kuid samal ajal ei ole seadusloome suutnud liikuda samas arengutempos. See on andnud teste pakkuvatele ettevõtetele võimaluse toimetada lünklikus õigusruumis.