Skip to content

Personaalmeditsiini uudiskiri

Geeniandmete kasutuselevõtuks on vaja standardiseeritumat terviseinfot

Geneetilisi andmeid kasutatakse diagnoosimisel ja raviotsuste tegemisel üha enam, kuid selle info sujuval lülitamisel igapäevasesse kliinilisse praktikasse on praegu veel mitmeid takistusi. Selleks, et tervishoiuasutused saaksid täppismeditsiini viljeleda, on oluline parandada terviseandmete struktureerimist ja standardiseerimist.