Skip to content

Personaalmeditsiini uudiskiri

Personaalmeditsiini rakendamine reproduktiivtervise valdkonnas

Personaalmeditsiin aitab leida igale inimesele just talle kõige paremini sobiva ennetus- või raviplaani, mis võtab arvesse nii tema geeniandmeid kui ka keskkonna-, tervisekäitumise- ja terviseandmeid. TÜ Eesti geenivaramu eestvedamisel arendatakse selliseid personaalmeditsiini lahendusi mitmes valdkonnas, sealhulgas reproduktiivtervise alal.

Embrüo siirdamiseelne geneetiline testimine suurendab tõenäosust saada terve laps

Inimembrüoid testiti geneetiliselt esimest korda 1990. aastal, mil Handyside jt tuvastasid testimiste abil loote sugu eesmärgiga siirdada naissoost embrüoid, et sel viisil vältida X-liiteliste haigustega laste sündi. Seejärel on reproduktiivmeditsiin läbi teinud kiire arengu. Tänapäeval kasutatakse mitmeid meetodeid, mis võimaldavad suurendada elussündide arvu ja vähendada ema vanusest tingitud riski, et sünnib kromosoomihaigusega laps.