Kainem ja tervem Eesti

Back

26 SEPTEMBER 2019

Konverentsid

Konverents „Alkoholi liigtarvitamine: geenid, keskkond ja motivatsioon“

 • Avasõnad, sotsiaalminister Tanel Kiik
 • „Personaalmeditsiin ja geeniandmetel baseeruvate lahenduste rakendamine Eesti esmatasandi arstiabis“, Helen Lepa (Tervise Arengu Instituut) (ettekanne)
 • “Alkoholiga seotud haigestumuse ja suremuse genoomne ennustamine”, Tuomo Kiiskinen (Helsingi Ülikool) (ettekanne)
 • „Alkoholi ja aju kohtumiste neurobioloogilised eeldused ja tagajärjed”, prof Jaanus Harro (Tartu Ülikool) (ettekanne)
 • „Mis ajab jooma?”, Andero Uusberg (PhD, Tartu Ülikool) (ettekanne)
 • „Motiveeriv intervjueerimine alkoholi liigtarvitamise korral“, prof William R. Miller (New Mexico Ülikool) (ettekanne)
 • „Tõenduspõhine psühhosotsiaalne ravi alkoholisõltuvuse korral“, prof William R. Miller (New Mexico Ülikool) (ettekanne)
 • „Perekonnaliikmete kaasamine raviprotsessi“, Jelena Põldsam (kliiniline psühholoog-psühhoterapeut, Eesti Pereteraapia Ühing) (ettekanne)
  ja „Integreeritud sotsiaalkäitumuslik võrgustikku kaasav nõustamine“, Margit Hobolainen (Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku õde) (ettekanne)
 • „Supervisioon kui abivahend, töös inimestega“, Terje Mihhailova (Lõuna-Eesti Haigla psühhiaatriakliiniku juhtumikorraldaja) (ettekanne)

Alkoholikonverents 2018. Kuidas tagame järjepidevuse ja terviklikkuse alkoholipoliitikas? (13. november 2018)

Alkoholitarvitamise häire ravi konverents 2018 „Kaksikdiagnoosiga patsientide käsitlus üld- ja eriarstiabis. Eesti ja Suurbritannia kogemused“ (11. jaanuar 2018)

Fotod
Ettekanded

Alkoholikonverents 2017: Noortele suunatud ennetus – mida teha ja mida mitte (1. november 2017) 

Videosalvestused ja ettekanded 

Alkoholi ravikonverents 2017 "Üldarstiabi ja alkoholi liigtarvitamine. Kogemused Rootsist" (12. jaanuar 2017)

Videosalvestused ja ettekanded

Alkoholikonverents 2016 "Piirid ja piirangud" (23. november 2016)

Videosalvestused ja ettekanded

Alkoholikonverents 2015 "Muutused või elu mugavustsoonis" (27. november 2015)

Ettekanded

Konverents "Alkoholitarvitamise häire ravi Eestis" (3. detsember 2015) 

Ettekanded