Instituut

Back

26 NOVEMBER 2020

Meditsiiniterminoloogia kompetentsikeskus

Meditsiiniterminoloogia kompetentsikeskus on Tervise Arengu Instituudi juhitav kompetentsikeskus, mille eesmärk on eestikeelse meditsiiniterminoloogia korrastamine, ühtlustamine ja vajadusel uute terminite loomine ning ka nende juurutamine.

Ülesanded

  • Arstiteadusliku oskuskeele täpsustamine ja ühtlustamine
  • Uute meditsiiniterminite moodustamine ja tuletamine ning võõrkeelsete terminite eestindamine
  • Meditsiinierialade, -kutsete ja -ametikohtade nimetuste korrastamine
  • Rahvusvaheliste meditsiiniliste klassifikaatorite, nomenklatuuride jms eestindamine ning soovituste andmine mujal tehtud tõlgete kohta
  • Päringute vastamine, konsultatsioonide ja soovituste andmine
  • Juhiste ja soovituste andmine valdkondlike ja ärisõnastike koostamiseks erialaste IKT projektide juures
  • Erialaste tõlkeprojektide juhendamine ja nõustamine terminitöös
  • Meditsiiniterminoloogia-alaste koolituste korraldamine
  • Tänapäevase eestikeelse meditsiiniterminoloogia kättesaadavuse eest hea seismine

Meditsiiniterminoloogia kompetentsikeskuse töös osalevad Sotsiaalministeeriumi, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse, Eesti Haigekassa, Tervise Arengu Instituudi, Terviseameti, Ravimiameti, Tartu Ülikooli ja arstiteaduslike erialaseltside esindajad. Vajadusel konsulteeritakse terminoloogiaspetsialistidega Eesti Keele Instituudist ja keelespetsialistidega ülikoolide juures. Töörühm küsimuste arutamiseks ja otsuste tegemiseks kutsutakse kokku vajaduspõhiselt ning otsuseid tehakse konsensuse alusel.

Terminoloogia komptentsikeskuse termineid puudutavad otsused on soovituslikud, uutest terminitest erialakeeles antakse teada erialase perioodika või kirjanduse vahendusel ning need avaldatakse Tervise Arengu Instituudi kodulehel ja sotsiaalmeedias.

 

Kontakt

Ruth Mägi
meditsiiniterminoloogia projektijuht
tel 659 3815, 58509837
ruth.magi@tai.ee; medterm@tai.ee