Instituut

Back

24 MARCH 2020

ASAP: uimastiennetuse tõhustamine Euroopas

Jaanuaris 2019 algas Euroopa Komisjoni rahastusel projekt „Building effective drug prevention results across Europe, based on prevention systems analysis and widespread professional training. — ASAP-Training“.

ASAP projekti raames:

  1. viiakse läbi ennetussüsteemi analüüs ja otsusetegijate kaardistus Euroopa riikides;
  2. tõstetakse ennetusvaldkonna otsusetegijate teadmisi ja oskuseid, koolitades välja rahvusvahelised ennetusvaldkonna koolitajad. Nemad viivad omakorda Euroopa riikides läbi ennetusteemalisi koolitusi;
  3. kohandatakse Euroopa uimastiennetuse kvaliteedistandardid erinevatesse Euroopa riikidesse;
  4. arendatakse otsusetegijate võrgustikke, et tagada ennetustegevuse jätkusuutlikkus.

Projekti kestus on kaks aastat ning tegemist on jätkuprojektiga UPC-Adapt projektile.
Projekti meeskonnaliikmed Tervise Arengu Instituudis: Karin Streimann, Triin Vilms, Tiia Pertel, Katri Abel-Ollo

Taust

Euroopa eri riikides kasutatakse ennetuses erinevaid meetodeid, mis kõik ei täida oodatud eesmärki, vaid nende mõju võib olla soovitule vastupidine. Ennetustegevuste elluviimisel on oluline lähtuda teadusest ning arvestada eetiliste aspektidega, et vältida kahju tekitamist.

„Ainult info jagamine, endiste sõltlaste kogemuslood, ühekordsed tegevused ja hirmutamistaktikad ei vasta eeltoodud kriteeriumidele ega põhine teadusel, aga neid kasutatakse ennetuse nime all väga sageli. Neil tegevustel võib olla kahjulik mõju,“ rõhutab Tervise Arengu Instituudi nooremteadur Karin Streimann.

On oluline, et nii riigi kui ka kohaliku tasandi otsustegijad oskaksid ennetustöös sekkumiste valida tegevused, mis on teaduspõhistel alustel välja töötatud ja mille mõjusust on uuritud.

Projekti jooksul viiakse läbi koolitajate koolitused, et ühtlustada ennetusvaldkonna põhimõtteid ja kvaliteeti Euroopas. Pärast koolitusi viivad eri riikide koolitajad teadmised edasi oma riikide otsustajatele ja spetsialistidele.

Osalejad

Projekti tegevustes osaleb 15 asutust kümnest Euroopa Liidu riigist. Lisaks on projekti kaasatud rahvusvahelised koostööpartnerid, sh ÜRO Narkomaania ja Kuritegevuse Büroo (UNODC), Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA), Euroopa Ennetusuuringute Ühing (EUSPR).

Lisainfo