Research reports

Reset

Name Publish year Author

Raport annab ülevaate oktoobrist 2014 kuni märts 2017 toimunud vanemlusprogrammi "Imelised aastad" pilootprojekti tegevustest ja uuringu tulemustest. Programm on suunatud laste käitumisprobleemide ennetamisele ja vähendamisele.

Categories: Laste ja noorte tervis

2017 Aire Trummal Download

Lühiülevaade HIV-nakkuse ja kaasuvate infektsioonide epidemioloogilisest olukorrast Eestis aastatel 2000–2016. Koostamisel on kasutatud eelkõige Terviseameti ja Tervise Arengu Instituudi andmeid, aga ka Sotsiaalministeeriumi andmeid ning erinevaid teadusartikleid ja rahvusvahelisi väljaandeid.

Categories: HIV ja AIDS, Nakkushaigused, Seksuaaltervis

2017 Tervise Arengu Instituut, Terviseamet Download

Raport annab ülevaate perearstiabiasutuste poolt tervise infosüsteemi edastatud 2015. aasta ambulatoorsete visiitide andmetest. Eesmärk on analüüsida andmete kvaliteeti ning hinnata nende sobivust ambulatoorsete vastuvõttude ja koduvisiitide ning edaspidi ka telefoni- ja e-konsultatsioonide statistika tegemiseks.

Categories: Tervisestatistika

2017 Eva Anderson, Liisi Panov Download

Analüüsi on koondatud peamine info Eesti arstide kohta: arstide migratsioon, vanuseline koosseis, töökoormus ja palgaandmed. Lisaks on esitatud ka muud huvitavat infot, näiteks arstiteaduse õpinguid alustanute ja lõpetanute arvud.

Categories: Tervisestatistika

2017 Natalja Eigo, Hedi Liivlaid Download

Categories: Alkoholitarvitamine, Rahvastiku tervise näitajad

2017 Tervise Arengu Instituut Download

Categories: Alkoholitarvitamine

2017 - Download

Categories: Tervis paikkonnas, Toitumine, Tubakatarvitamine, Seksuaaltervis, Alkoholitarvitamine, Liikumine/füüsiline aktiivsus, Rahvastiku tervise näitajad, Vaimne tervis, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2017 Mare Tekkel, Tatjana Veideman Download

The analysis provides an overview of geriatric assessments carried out by health care service providers by referrals, results, and patient age groups from 2012–2015.

Categories: Tervisestatistika

2017 Julia Šved-Pantelejeva Download

Ülevaade prostitutsiooni kaasatud naistele suunatud nõustamis- ja testimisteenuse kasutamisest ja nende tulemustest.

Categories: HIV ja AIDS, Narkomaania, Prostitutsioon, Seksuaaltervis, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2017 Kadi Kallavus Download

Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakonna ülevaade aasta jooksul tehtud olulisematest töödest, tulemustest ja arendustegevustest.

Categories: Tervisestatistika

2017 Natalja Eigo, Ingrid Valdmaa, Hedi Liivlaid Download

The analysis provides an overview of independent outpatient visits of nurses, compares the changes occurred in the statistics on independent visits of nurses with outpatient visits of physicians, and highlights possible factors that have influenced the number of visits of nurses from 2005–2015.

Categories: Tervisestatistika

2017 Eva Anderson Download

Categories: Tervisestatistika

2016 Mare Ruuge, Marika Inno Download

Analüüs otsib vastust küsimusele, kui palju on pealkirjas nimetatud uuringutele vastamise juures tegemist tegelike muutustega ning milline oli sõnastuse erinevuste mõju uuringu tulemustele.

Categories: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad, Terviseseisund

2016 Tervise Arengu Instituut Download

The objective of the survey was to acquire knowledge on the use of health statistics to improve the accessibility of necessary health statistics and to organise health statistics work process.

Categories: Tervisestatistika

2016 Tervise Arengu Instituut Download

This report is produced by the European Health and Life Expectancy Information System (EHLEIS) as part of a country series. Report presents Life expectancies and Healthy Life Years at age 65 for the country and for the overall 28 European Union member states, using the SILC question on long term health related disability, from 2004 to 2014.

Categories: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2016 EHLEIS Download

Page 7 of 31