Research reports

Reset

Name Publish year Author

Uuringu eesmärk oli välja selgitada täiendavaid võimalusi HIV-nakkuse varaseks avastamiseks Eesti tervishoius.

Categories: HIV ja AIDS, Tervishoiukorraldus

2017 Kristi Rüütel, Liis Lemsalu, Sirly Lätt Download

The objective of the study was to find additional possibilities for early diagnosis of HIV in the Estonian health care system.

Categories: HIV ja AIDS, Tervishoiukorraldus

2017 Kristi Rüütel, Liis Lemsalu, Sirly Lätt Download

Цель настоящего исследования состояла в том, чтобы установить дополнительные возможности эстонского здравоохранения для ранней диагностики ВИЧ -инфекции.

Categories: HIV ja AIDS, Tervishoiukorraldus

2017 Kristi Rüütel, Liis Lemsalu, Sirly Lätt Download

The report provides an overview of HIV situation, prevention, treatment and care in Estonia, with a focus on 2016

Categories: HIV ja AIDS, Tervishoiukorraldus, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Tuberkuloos

2017 National Institute for Health Development of Estonia Download

This analysis, which is a part of the series “Health Expenditure in Estonia”, published by the National Institute for Health Development, gives an overview of health expenditure during 2009–2015.

Categories: Tervisestatistika

2017 Mare Ruuge, Marika Inno Download

"Health in the Baltic Countries 2015” is the twenty fourth edition of the series and is aimed at providing a basis for the comparison of health statistics of the three Baltic states – Estonia, Latvia and Lithuania

Categories: Tervisestatistika

2017 National Institute for Health Development of Estonia, The Centre for Disease Prevention and Control of Latvia, Health Information Centre of Institute of Hygiene, Lithuania Download

Uuringuga hinnati HIV-testimise vastavust riiklikule juhisele (kas uuritakse neid patsiente, keda peaks) ja HIV-testimise tavasid (keda ja kus HIVi suhtes uuritakse) perioodil 2012–2015.

Categories: HIV ja AIDS

2017 Kristi Rüütel, Liis Lemsalu, Sirly Lätt Download

The aim of this study was to evaluate the compliance of HIV testing with the national guidelines (are patients who should be tested tested) and the practices of HIV testing (who and where is tested for HIV) during 2012–2015

Categories: HIV ja AIDS

2017 Kristi Rüütel, Liis Lemsalu, Sirly Lätt Download

Categories: HIV ja AIDS

2017 Kristi Rüütel, Liis Lemsalu, Sirly Lätt Download

Categories: HIV ja AIDS, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Vaimne tervis, Terviseseisund

2017 Liilia Lõhmus, Kristi Rüütel Download

Categories: HIV ja AIDS, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Vaimne tervis, Terviseseisund

2017 Liilia Lõhmus, Kristi Rüütel Download

Categories: Tervise edendamine

2017 Tervise Arengu Instituut Download

Raport annab ülevaate 2-12-aastaste laste vanemate üle-eestilise uuringu tulemustest. Kaardistatud on vanemate rahulolu ja enesetõhususe ning laste käitumisraskustega seotud näitajaid kolme rahvusvahelise küsimustiku alusel. Vaadatud on ka laste psüühika, käitumise ja arenguga seotud spetsialistide külastamise taset.

Categories: Laste ja noorte tervis, Vaimne tervis, Terviseseisund

2017 Aire Trummal Download

Raport annab ülevaate meestega seksivate meeste vaimsest ja seksuaaltervisest ning jälgib trende HIViga seotud riskikäitumises ja seda mõjutavates tegurites. Tegemist on kuuenda samalaadse uuringuga Eestis alates aastast 2004.

Categories: HIV ja AIDS, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Vaimne tervis, Terviseseisund

2017 Liilia Lõhmus, Kristi Rüütel Download

Uuring hindas HIVi, B- ja C-hepatiidi levimust ning nimetatud nakkustega seotud riskikäitumist Kohtla-Järvel ja selle lähiümbruses elavate narkootikume süstivate inimeste hulgas.

Categories: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Tuberkuloos, Terviseseisund

2017 Maris Salekešin, Sigrid Vorobjov Download

Page 6 of 31