Research reports

Reset

Name Publish year Author

Categories: Tervise edendamine

2017 Katri Abel-Ollo, Karin Streimann Download

Analüüs uurib pahaloomuliste kasvajate võimalikke andmeallikaid ning hindab, milliseid andmeid saab kasutada valitud näitajate arvutamiseks ja millised arendused on vajalikud andmekvaliteedi tõstmiseks ning indikaatorite jälgimise süsteemi loomiseks.

Categories: Tervisestatistika, Vähk

2017 Natalja Eigo, Liisi Panov, Jane Idavain Download

Analüüs annab ülevaate ämmaemandate visiitide (vastuvõtud ja koduvisiidid) statistikast aastatel 2009–2016.

Categories: Tervisestatistika

2017 Eva Anderson Download

Analüüsis antakse ülevaade tervishoiutöötajate tunni- ja kuupalga kohta 2017. aasta märtsis eri ametirühmade ja tervishoiuteenuse osutaja liikide lõikes. Tulemusi võrreldakse 2016. aasta sama perioodi andmetega.

Categories: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2017 Hedi Liivlaid Download

Uuring selgitas välja HIVi nakatunud patsientide antiretroviirusravilt (ARV-ravi) ja infektsionisti jälgimiselt lahkumise põhjused ning pakub soovitusi tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenuste parendamiseks.

Categories: HIV ja AIDS, Tervishoiukorraldus, Narkomaania, Terviseseisund, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2017 Kristi Rüütel, Liis Lemsalu Download

The objective of this study was to determine the reasons why people living with HIV (PLHIV) discontinue antiretroviral therapy (ART) and are lost to follow-up, and based on that propose ways in which to improve health care and social welfare services.

Categories: HIV ja AIDS, Tervishoiukorraldus, Narkomaania, Terviseseisund, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2017 Kristi Rüütel, Liis Lemsalu Download

Categories: HIV ja AIDS, Tervishoiukorraldus, Narkomaania, Terviseseisund, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2017 Kristi Rüütel, Liis Lemsalu Download

Categories: HIV ja AIDS, Prostitutsioon, Seksuaaltervis

2017 Liilia Lõhmus, Kristi Rüütel, Liis Lemsalu, Kaire Vals Download

Categories: HIV ja AIDS, Prostitutsioon, Seksuaaltervis

2017 Liilia Lõhmus, Kristi Rüütel, Liis Lemsalu, Kaire Vals Download

Uuring hindas erinevate HIVtestimise strateegiatega kaasuvaid kulusid, nende kulutõhusust ja mõju eeldatavale elueale kõrge riskiga rahvastikurühmade ja 18–69-aastaste inimeste seas.

Categories: HIV ja AIDS

2017 Kristi Rüütel, Liis Lemsalu, jt Download

Varasemalt on prostitutsiooni kaasatute seas tehtud uuringud 2006. ja 2011. aastal. Mõlemad uuringud keskendusid HIVi ja teiste infektsioonide ning riskikäitumise levimuse välja selgitamisele prostitutsiooni kaasatud naiste seas Tallinnas. 2016. a uuringus käsitleti esmakordselt põhjalikumalt ka nende tervist ning võrreldi seda kõigi naistega.

Categories: HIV ja AIDS, Prostitutsioon, Seksuaaltervis

2017 Liilia Lõhmus, Kristi Rüütel, Liis Lemsalu, Kaire Vals Download

Analüüs annab ülevaate perearstiabiasutuste majandustegevusest perioodil 2005─2015, rõhuasetusega perearstiabiasutuste majandustegevusel maakonniti. Võrdlustes on käsitletud perearstiabiasutuste töö ja toimimise erinevaid tahke.

Categories: Tervisestatistika

2017 Natalja Eigo, Elin-Külliki Kruusmaa Download

This report provides an overview of outpatient consultations data transmitted to the eHIS by family doctor’s offices in 2015.

Categories: Tervisestatistika

2017 Eva Anderson, Liisi Panov Download

Uuringu eesmärk oli välja selgitada täiendavaid võimalusi HIV-nakkuse varaseks avastamiseks Eesti tervishoius.

Categories: HIV ja AIDS, Tervishoiukorraldus

2017 Kristi Rüütel, Liis Lemsalu, Sirly Lätt Download

The objective of the study was to find additional possibilities for early diagnosis of HIV in the Estonian health care system.

Categories: HIV ja AIDS, Tervishoiukorraldus

2017 Kristi Rüütel, Liis Lemsalu, Sirly Lätt Download

Page 4 of 30