Research reports

Reset

Name Publish year Author

The analysis provides an overview of geriatric assessments carried out by health care service providers by referrals, results, and patient age groups from 2012–2015.

Categories: Tervisestatistika

2017 Julia Šved-Pantelejeva Download

Ülevaade prostitutsiooni kaasatud naistele suunatud nõustamis- ja testimisteenuse kasutamisest ja nende tulemustest.

Categories: HIV ja AIDS, Narkomaania, Prostitutsioon, Seksuaaltervis, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2017 Kadi Kallavus Download

Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakonna ülevaade aasta jooksul tehtud olulisematest töödest, tulemustest ja arendustegevustest.

Categories: Tervisestatistika

2017 Natalja Eigo, Ingrid Valdmaa, Hedi Liivlaid Download

The analysis provides an overview of independent outpatient visits of nurses, compares the changes occurred in the statistics on independent visits of nurses with outpatient visits of physicians, and highlights possible factors that have influenced the number of visits of nurses from 2005–2015.

Categories: Tervisestatistika

2017 Eva Anderson Download

Categories: Tervisestatistika

2016 Mare Ruuge, Marika Inno Download

Analüüs otsib vastust küsimusele, kui palju on pealkirjas nimetatud uuringutele vastamise juures tegemist tegelike muutustega ning milline oli sõnastuse erinevuste mõju uuringu tulemustele.

Categories: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad, Terviseseisund

2016 Tervise Arengu Instituut Download

The objective of the survey was to acquire knowledge on the use of health statistics to improve the accessibility of necessary health statistics and to organise health statistics work process.

Categories: Tervisestatistika

2016 Tervise Arengu Instituut Download

This report is produced by the European Health and Life Expectancy Information System (EHLEIS) as part of a country series. Report presents Life expectancies and Healthy Life Years at age 65 for the country and for the overall 28 European Union member states, using the SILC question on long term health related disability, from 2004 to 2014.

Categories: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2016 EHLEIS Download

Categories: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2016 Kärt Allvee, Viktoria Serkina Download

Ülevaade 2014. ja 2015. aastal narkomaaniaravile pöördunute tausta, riskikäitumise ja ravi saamise kohta. Andmete kogumine on vajalik narkomaania esinemise analüüsimiseks, vajalike tervishoiuteenuste korraldamiseks ning ennetusmeetmete kavandamiseks.

Categories: Narkomaania, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2016 Tervise Arengu Instituut Download

Ülevaade süstlavahetuspunktide esma- ja korduvkülastajate sotsiaal-demograafilisest taustast ning süstimise- ja seksuaalkäitumisega seotud riskikäitumisest.

Categories: HIV ja AIDS, Narkomaania, Seksuaaltervis

2016 Maris Salekešin Download

Alkoholi aastaraamat 2016 on järjekorras kaheksas ülevaade alkoholiturust, tarbimisest ja probleemidest Eestis. Aastaraamatu eesmärk on pakkuda poliitikutele, avalikule- ja erasektorile laiemat pilti toimunud muutustest alkoholiturul ja -tarbimises, ülevaadet elanike hinnangutest riigi alkoholipoliitikale ning võrdlevat analüüsi teiste riikide alkoholipoliitikatest.

Categories: Tervisestatistika, Alkoholitarvitamine, Rahvastiku tervise näitajad

2016 Tervise Arengu Instituut, Eesti Konjunktuuriinstituut Download

Analüüs esitab ülevaate aastate 2009–2015 tervishoiukuludest. Tervishoiusüsteemi finantseerimist kirjeldatakse erinevate rahastamisallikate, rahastamismudelite, tervishoiuteenuste ja teenuseosutajate kaudu, kasutades OECD, WHO ja Eurostati metoodikat SHA2011.

Categories: Tervisestatistika, Tervishoiupoliitika

2016 Mare Ruuge, Marika Inno Download

Ülevaade HIV nõustamiskabinettide külastajatest ja nende riskikäitumisest.

Categories: HIV ja AIDS, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2016 Liis Lemsalu Download

The analysis provides an overview of the hourly and monthly wages of health care personnel across different occupation groups and types of health care provider in March 2016. The results are compared to the data for the same period in 2015.

Categories: Tervisestatistika

2016 Hedi Liivlaid Download

Page 8 of 32