Trükised & infomaterjalid


Siit leiad terviseteemalisi trükiseid, mida on võimalik alla laadida ja välja printida. Paberil saab tellida Tervise Arengu Instituudi trükiseid märkega „Tellitav“. Soovitame selleks pöörduda lähima tervisedendaja poole või kirjutada aadressil


Tühista

Nimi Aasta Liik Tellitav

Tervise Arengu Instituudi kalender 2016. a tervisetähtpäevadega

Valdkonnad: Tervisedendus

2015 Plakat Ei Lae alla

Dokument koondab ühist arusaama sellest, kuidas saavad teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon senisest tõhusamalt toetada Eesti tervisesüsteemi eesmärke. Strateegia on koostatud Sotsiaalministeeriumi tellimusel ajavahemikus november 2013 – jaanuar 2015. Protsessi koordineeris Eesti Teaduste Akadeemia, rahastasid Sotsiaalministeerium ja Eesti Teadusagentuur Euroopa Liidu tõukefondide vahenditest.

Valdkonnad: Tervisedendus, Muu

2015 Raport Ei Lae alla

Valdkonnad: Sotsiaaltöö

2015 Ajakiri Ei Lae alla

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine, Tervis paikkonnas, Tervisedendus

2015 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Uuringud, statistika, Muu

2015 Raport Ei Lae alla

Raamatus on toodud kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu raames (Health Behaviour in School-aged Children study; HBSC study) 2014. aastal kogutud üleriigiline teave põhikooli õpilaste tervisekäitumise, tervisliku seisundi ja heaolu kohta.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Uuringud, statistika

2015 Raport Ei Lae alla

Flaier "Tervishoiu ressursid" kirjeldab valitud näitajaid Eesti tervishoiu ressursside ja nende kasutamise kohta 2014. ja 2015. aastal.

Valdkonnad: Uuringud, statistika

2015 Flaier Ei Lae alla

Alkoholi aastaraamat 2015 on järjekorras seitsmes põhjalik ülevaade alkoholiturust, tarbimisest ja probleemidest Eestis. Aastaraamatu eesmärgiks on pakkuda poliitikutele, avalikule- ja erasektorile laiemat pilti toimunud muutustest alkoholiturul ja -tarbimises, ülevaadet elanike hinnangutest riigi alkoholipoliitikale ja võrdlevat analüüsi teiste riikide alkoholipoliitikatest.

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine, Uuringud, statistika

2015 Raport Ei Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis

2015 Juhend Ei Lae alla

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu 2004 ja 2014 andmete põhjal koostatud infoleht.

Valdkonnad: Uuringud, statistika, Tervisedendus

2015 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Tubakatarvitamine

2015 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Sotsiaaltöö

2015 Ajakiri Ei Lae alla

Raamat on mõeldud abiks põhikooli õpetajatele ning teistele laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele, kes käsitlevad uimastiennetusega seotud teemasid. Raamatus keskendutakse riikliku õppekava võimalustele teha ennetustööd ja lähtutakse eelkõige põhikooli inimeseõpetuse ainekavast.

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Alkoholitarvitamine

2015 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Tervisedendus

2015 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania, Laste ja noorte tervis

2015 Brošüür Jah Lae alla

Lehekülg 10 / 53