Trükised & infomaterjalid


Siit leiad terviseteemalisi trükiseid, mida on võimalik alla laadida ja välja printida. Paberil saab tellida Tervise Arengu Instituudi trükiseid märkega „Tellitav“. Soovitame selleks pöörduda lähima tervisedendaja poole või kirjutada aadressil


Tühista

Nimi Aasta Liik Tellitav

Valdkonnad: Toitumine, Liikumine, Südametervis

2016 Other Ei Lae alla

Õpetajaraamatu eesmärk on abistada õpetajaid toitumise ja füüsilise aktiivsuse teemade sidusal ja süstemaatilisel käsitlemisel koolis, et seeläbi arendada õpilaste terviseteadlikkust ning kujundada tervisealaseid oskusi ja hoiakuid.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine, Liikumine

2016 Juhend Ei Lae alla

Tubakatarvitamine on peamine ennetatav suremuse põhjustaja maailmas. Eesti töötajatest (sh mittesuitsetavatest) on kümnendik sunnitud tubakasuitsuga kokku puutuma töökohal. Juhendmaterjalis jagatakse nõuandeid, kuidas muuta töökohad tubakavabaks ning ideede saamiseks on sinna lisatud erinevate asutuste kogemusi ja näiteid sellel teel.

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Tervis töökohal

2016 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2016 Voldik Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2016 Voldik Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2016 Voldik Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2016 Voldik Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine

2016 Flaier Jah Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine

2016 Brošüür Jah Lae alla

Valdkonnad: Seksuaaltervis, Laste ja noorte tervis

2015 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis

2015 Plakat Ei Lae alla

Tegu on lapsevanemat toetava materjaliga lapse elu kaitsmisel ja turvalise kasvukeskkonna kujundamisel. Ohutusraamatus käsitletakse kõiki peamisi eluvaldkondi kooliteed alustava lapse elus. Ohutusraamatu keskseks teemaks on lapse ohutus ja lapse kaitsliku käitumise kujundamine nii lapse enda, oma vara kui kaaslaste suhtes. Lisaks leiab raamatust ülevaate Eestis loodud lastekaitsesüsteemist ja võimalustest vajadusel erinevates probleemolukordades abi või lisainfot leida. Olulise teemana on raamatus räägitud ka lapse tervisest ja seda just traumade ja õnnetuste vältimise ning esmaabi õpetamisel.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Vigastused

2015 Juhend Ei Lae alla

Kohalikele omavalitsustele, kes soovivad vähendada alkoholi tarvitamisest tulenevaid kahjusid. Tegemist on juhendi lühiversiooniga ning omavalitsused, kes on valdkonnast huvitatud, võiksid kindlasti tutvuda täispika versiooniga.

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine, Tervis paikkonnas, Tervisedendus

2015 Juhend Ei Lae alla

Raamat annab ülevaate paikkondliku tervisedenduse loomisest tänapäevani.

Valdkonnad: Tervis paikkonnas, Tervisedendus

2015 Other Ei Lae alla

Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa seksuaalhariduse standardid on mõeldud kasutamiseks poliitikakujundajatele, haridus- ja tervishoiuasutustele ning teistele spetsialistidele. Standardid töötati välja Maailma Terviseorganisatsiooni Saksamaal paikneva kompetentsikeskuse BZgA koondatud seksuaalhariduse ja -tervise spetsialistide poolt 2010. aastal, praeguseks on need tõlgitud 18 keelde. Eestikeelsed standardid valmisid Eesti Seksuaaltervise Liidu toel.

Valdkonnad: Seksuaaltervis, Laste ja noorte tervis

2015 Juhend Ei Lae alla

Lehekülg 10 / 54