Trükised & infomaterjalid


Siit leiad terviseteemalisi trükiseid, mida on võimalik alla laadida ja välja printida. Paberil saab tellida Tervise Arengu Instituudi trükiseid märkega „Tellitav“. Soovitame selleks pöörduda lähima tervisedendaja poole või kirjutada aadressil


Tühista

Nimi Aasta Liik Tellitav

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis

2015 Juhend Ei Lae alla

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu 2004 ja 2014 andmete põhjal koostatud infoleht.

Valdkonnad: Uuringud, statistika, Tervisedendus

2015 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Tubakatarvitamine

2015 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Sotsiaaltöö

2015 Ajakiri Ei Lae alla

Raamat on mõeldud abiks põhikooli õpetajatele ning teistele laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele, kes käsitlevad uimastiennetusega seotud teemasid. Raamatus keskendutakse riikliku õppekava võimalustele teha ennetustööd ja lähtutakse eelkõige põhikooli inimeseõpetuse ainekavast.

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Alkoholitarvitamine

2015 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Tervisedendus

2015 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania, Laste ja noorte tervis

2015 Brošüür Jah Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2015 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2015 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Tervisedendus, Tubakatarvitamine, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Tervis paikkonnas

2015 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Sotsiaaltöö

2015 Ajakiri Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine, Liikumine, Südametervis

2015 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Sotsiaaltöö

2015 Ajakiri Ei Lae alla

Juhendmaterjal on abiks lastega töötavatele spetsialistidele lapse vajaduste või probleemide märkamisel ning oskuslikul tegutsemisel, et parimal moel toetada laste vaimset tervist.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Vaimne tervis, Tervisedendus

2015 Juhend Ei Lae alla

Juhend on mõeldud koolijuhile, kooli tervisenõukogule, õpetajatele ja õpilastele, kooli tugipersonalile, hoolekogule ning koostööpartneritele paikkondlikul ja riiklikul tasandil ehk kõigile koolides tervise edendamisse panustavatele inimestele. Juhendil on kaks eesmärki: 1. Toetada koolides tervisliku toitumise ja füüsilise aktiivsuse edendamiseks tegevuste kavandamist, rakendamist ja hindamist. 2. Toetada tervisliku toitumise ja füüsilise aktiivsuse edendamist koolides jätkusuutliku ning tõenduspõhise tervisedenduse kaudu.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Tervisedendus

2015 Juhend Jah Lae alla

Lehekülg 10 / 53