Trükised & infomaterjalid


Siit leiad terviseteemalisi trükiseid, mida on võimalik alla laadida ja välja printida. Paberil saab tellida Tervise Arengu Instituudi trükiseid märkega „Tellitav“. Soovitame selleks pöörduda lähima tervisedendaja poole või kirjutada aadressil


Tühista

Nimi Aasta Liik Tellitav

Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa seksuaalhariduse standardid on mõeldud kasutamiseks poliitikakujundajatele, haridus- ja tervishoiuasutustele ning teistele spetsialistidele. Standardid töötati välja Maailma Terviseorganisatsiooni Saksamaal paikneva kompetentsikeskuse BZgA koondatud seksuaalhariduse ja -tervise spetsialistide poolt 2010. aastal, praeguseks on need tõlgitud 18 keelde. Eestikeelsed standardid valmisid Eesti Seksuaaltervise Liidu toel.

Valdkonnad: Seksuaaltervis, Laste ja noorte tervis

2015 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis

2015 Voldik Ei Lae alla

2015. a maailma tervisepäevaks valminud venekeelne poster toiduohutusest

Valdkonnad: Toitumine

2015 Plakat Ei Lae alla

2015. a maailma tervisepäevaks valminud poster toiduohutusest

Valdkonnad: Toitumine

2015 Plakat Ei Lae alla

2015. a maailma tervisepäevaks valminud infoleht toiduohutusest

Valdkonnad: Toitumine

2015 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine

2015 Voldik Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine

2015 Voldik Ei Lae alla

Tervise Arengu Instituudi kalender 2016. a tervisetähtpäevadega

Valdkonnad: Tervisedendus

2015 Plakat Ei Lae alla

Dokument koondab ühist arusaama sellest, kuidas saavad teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon senisest tõhusamalt toetada Eesti tervisesüsteemi eesmärke. Strateegia on koostatud Sotsiaalministeeriumi tellimusel ajavahemikus november 2013 – jaanuar 2015. Protsessi koordineeris Eesti Teaduste Akadeemia, rahastasid Sotsiaalministeerium ja Eesti Teadusagentuur Euroopa Liidu tõukefondide vahenditest.

Valdkonnad: Tervisedendus, Muu

2015 Raport Ei Lae alla

Valdkonnad: Sotsiaaltöö

2015 Ajakiri Ei Lae alla

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine, Tervis paikkonnas, Tervisedendus

2015 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Uuringud, statistika, Muu

2015 Raport Ei Lae alla

Raamatus on toodud kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu raames (Health Behaviour in School-aged Children study; HBSC study) 2014. aastal kogutud üleriigiline teave põhikooli õpilaste tervisekäitumise, tervisliku seisundi ja heaolu kohta.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Uuringud, statistika

2015 Raport Ei Lae alla

Flaier "Tervishoiu ressursid" kirjeldab valitud näitajaid Eesti tervishoiu ressursside ja nende kasutamise kohta 2014. ja 2015. aastal.

Valdkonnad: Uuringud, statistika

2015 Flaier Ei Lae alla

Alkoholi aastaraamat 2015 on järjekorras seitsmes põhjalik ülevaade alkoholiturust, tarbimisest ja probleemidest Eestis. Aastaraamatu eesmärgiks on pakkuda poliitikutele, avalikule- ja erasektorile laiemat pilti toimunud muutustest alkoholiturul ja -tarbimises, ülevaadet elanike hinnangutest riigi alkoholipoliitikale ja võrdlevat analüüsi teiste riikide alkoholipoliitikatest.

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine, Uuringud, statistika

2015 Raport Ei Lae alla

Lehekülg 9 / 53