Trükised & infomaterjalid

Tühista

Nimi Ilmumise aasta Liik

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Alkoholitarvitamine

2016 Juhend Lae alla

Metoodiline materjal on koostatud kooliõdedele, toetamaks õpetajaid I-III kooliastme inimeseõpetuse tundides esmase abi praktilise õppe läbiviimisel.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Muu

2016 Juhend Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Tervis töökohal

2016 Plakat Lae alla

Valdkonnad: Uuringud, statistika, Muu

2016 Raport Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Tubakatarvitamine

2016 Plakat Lae alla

Alkoholi aastaraamat 2016 on järjekorras kaheksas ülevaade alkoholiturust, tarbimisest ja probleemidest Eestis. Aastaraamatu eesmärgiks on pakkuda poliitikutele, avalikule- ja erasektorile laiemat pilti toimunud muutustest alkoholiturul ja -tarbimises, ülevaadet elanike hinnangutest riigi alkoholipoliitikale ning võrdlevat analüüsi teiste riikide alkoholipoliitikatest.

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine, Uuringud, statistika

2016 Raport Lae alla

Valdkonnad: Seksuaaltervis, Laste ja noorte tervis, Uuringud, statistika

2016 Flaier Lae alla

Valdkonnad: Uuringud, statistika, Tervisedendus

2016 Flaier Lae alla

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine

2016 Plakat Lae alla

Selles kogumikus käsitlevad hollandi sotsiaaltööteadlased Jean Pierre Wilken ja Hans van Ewijk sotsiaaltöö olulisi küsimusi, mis on kõneaineks Euroopas ja kogu maailmas ning mis on äratuntavad ka Eesti sotsiaaltöö praktikas.

Valdkonnad: Sotsiaaltöö

2016 Ajakiri Lae alla

Siit saad lugeda kolme aasta kogemuse ja koostöö kohta Eesti lastevanemate ja õpetajatega. Raamatust leiad nii statistikat laste alkoholi tarvitamise kohta, laste arvamusi oma vanemate alkoholi tarvitamise kohta ning ka lastevanemate seisukohti selle teema valguses. Oleme siia kokku kogunud kasulikud nõuanded lastevanematele, võttes arvesse nii teadusuuringud kui ka praktilised näpunäited elust enesest.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Alkoholitarvitamine, Uuringud, statistika

2016 Raport Lae alla

Kogumik annab ülevaate 15–16-aastaste kooliõpilaste hoiakutest erinevate uimastite tarvitamise suhtes ja uimastitarvitamise levikust ning põhineb rahvusvahelise küsitluse ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) Eesti uuringu tulemustel.

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Alkoholitarvitamine, Uuringud, statistika

2016 Raport Lae alla

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine

2016 Other Lae alla

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine

2016 Other Lae alla

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine

2016 Blankett Lae alla

Lehekülg 1 / 51