Kainem ja tervem Eesti

Tagasi

27. VEEBRUAR 2015

Toitumisuuring

ID-10050955-1Rahvastiku toitumise uuring on aastatel 2013–2015 läbiviidav üle-eestiline rahvastiku toitumist käsitlev küsitlusuuring. 

Uuringu eesmärgiks on saada ülevaade rahvastiku toitumise kohta, näiteks kui palju saadakse toiduenergiat, tarbitakse vitamiine ja mineraalaineid ning erinevaid lisaaineid.

Samuti uurime, kuivõrd inimeste tegelik söömine on kooskõlas toidu- ja toitumissoovitustega, et selle põhjal kujundada riiklikku toidupoliitikat.

Uuringu aktuaalsust rõhutab asjaolu, et ülekaalulisus ja rasvumine on Eestis viimasel aastakümnel saanud tõsiseks probleemiks ning seda peetakse üheks olulisemaks riskiteguriks südame- ja veresoonkonnahaigustesse ning vähkkasvajatesse haigestumisel. Sealjuures on just tasakaalustamata toitumine tuvastatud kui ühine ennetatav riskitegur rasvumise epideemiale.

Eelmine toitumisuuring viidi Eestis läbi 1997. aastal koostöös UNICEF-iga. Käimasolev rahvastiku toitumise uuring annab muuhulgas võimaluse analüüsida, kas ja kuivõrd on Eesti rahvastiku toitumisharjumused viimase 16 aasta jooksul muutunud.

Uuringus osalevad 4-kuused kuni 74-aastased Eesti elanikud, kes on uuringusse kaasatud juhuvaliku alusel. Kõik, kes on uuringusse sattunud, saavad meilt vastava teavituskirja.

Iga inimese panus uuringusse on äärmiselt oluline ja vajalik!

Rahvastiku toitumise uuringut koordineerib Tervise Arengu Instituut ja küsitlustööd viivad läbi uuringufirma GfK Custom Research Baltic Eesti filiaali küsitlejad. Tervise Arengu Instituudi töötajad jätkavad uuringu laste osaga 2015. aastal. 

Uuringut rahastavad:

  • Põllumajandusministeerium
  • Tervise Arengu Instituut
  • Euroopa Toiduohutusamet
  • Euroopa Regionaalarengu Fond programmi TerVE raames, mida viib ellu Sihtasutus Eesti Teadusagentuur.

Esmased uuringutulemused avaldame 2015. aastal.

Logod

                                                           GfK CMYK Uncoated small