Uuringud

Tühista

Nimi Ilmumise aasta Autor

Aastaaruanne annab võrdleva ülevaate narkootikumide tarvitamisest ja nendega seotud tagajärgedest ning meetmetest narkootikumide leviku tõkestamiseks 2009. aasta seisuga. Raport hõlmab EL-i 27 liikmesriiki ning lisaks Norra ja EL-i kandidaatriikide Horvaatia ja Türgi andmeid.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Narkomaania, Nakkushaigused, Rahvastiku tervise näitajad

2011 Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) Lae alla

The aim of this analysis is to provide an overview of the average hourly and monthly wages of health care personnel across different occupation groups1 and types of the providers of health care services.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2010 Angela Poolakese Lae alla

Valdkonnad: Tervisestatistika

2010 Tervise Arengu Instituut Lae alla

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus

2010 Angela Poolakese Lae alla

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tubakatarvitamine

2010 Tervise Arengu Instituut Lae alla

Valdkonnad: Tervisestatistika

2010 Health Information Centre of Lithuania, National Institute for Health Development of Estonia, The Centre of Health Economics of Latvia Lae alla

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus

2010 Harles Luts Lae alla

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus

2009 Kristi Villsaar Lae alla

Valdkonnad: Tervise edendamine, Tervisestatistika, Tubakatarvitamine

2009 Lagle Suurorg, Tiiu Härm Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Tervisestatistika, Narkomaania, Nakkushaigused, Rahvastiku tervise näitajad, Tuberkuloos

2009 Tervise Arengu Instituut, Tartu Ülikool Lae alla

Lehekülg 10 / 14