Uuringud

Tühista

Nimi Ilmumise aasta Autor

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2011 Natalja Eigo Lae alla

OECD tervisestatistika kogumik annab ülevaate 34 OECD liikme ja partnermaa elanike terviseseisundist ja -käitumisest ning sotsiaalsest ebavõrdsusest tervishoiuteenuste kasutamisel. Esmakordselt on kogumikus Eesti andmed kõrvuti ja võrreldavad ülejäänud OECD liikmesriikidega.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad, Tervishoiupoliitika

2011 Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) Lae alla

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2011 Angela Poolakese Lae alla

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2011 Natalja Eigo Lae alla

Valdkonnad: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2011 National Institute for Health Development of Estonia, The Centre of Health Economics of Latvia, Health Information Centre of Institute of Hygiene, Lithuania Lae alla

Aastaaruanne annab võrdleva ülevaate narkootikumide tarvitamisest ja nendega seotud tagajärgedest ning meetmetest narkootikumide leviku tõkestamiseks 2009. aasta seisuga. Raport hõlmab EL-i 27 liikmesriiki ning lisaks Norra ja EL-i kandidaatriikide Horvaatia ja Türgi andmeid.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Narkomaania, Nakkushaigused, Rahvastiku tervise näitajad

2011 Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) Lae alla

The aim of this analysis is to provide an overview of the average hourly and monthly wages of health care personnel across different occupation groups1 and types of the providers of health care services.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2010 Angela Poolakese Lae alla

Valdkonnad: Tervisestatistika

2010 Tervise Arengu Instituut Lae alla

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus

2010 Angela Poolakese Lae alla

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tubakatarvitamine

2010 Tervise Arengu Instituut Lae alla

Lehekülg 10 / 15