Uuringud

Tühista

Nimi Ilmumise aasta Autor

Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakonna esimeses avalikus aastaaruandes antakse ülevaate 2011. aastal tehtust.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2012 Natalja Eigo Lae alla

Sarja „Eesti tervishoiukulud” kuuluv analüüs annab lühiülevaate 2010. aasta tervishoiukuludest - tervishoiusüsteemi rahastamisest erinevate finantseerimisallikate, tervishoiuteenuste ja teenuse osutajate kaudu.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2012 Harles Luts Lae alla

Iga-aastane kogumik esitab statistikat Balti riikide rahvastiku, sündivuse, suremuse, surma põhjuste, oodatava eluea, haiglaravi ning tervishoiu ressursside kohta. Lisandunud on ka inimeste tervisekäitumise ja ravimikasutamise teemad.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2012 National Institute for Health Development of Estonia, The National Health Service of Latvia, Health Information Centre of Institute of Hygiene, Lithuania Lae alla

Kogumik annab ülevaate Eesti maakondade sotsiaaldemograafilistest ja rahvastiku terviseseisundit kirjeldavast näitajatest.

Valdkonnad: Tervis paikkonnas, Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2012 Katrin Aasvee, Leila Oja, Kati Karelson, Laura Aaben, Maali Käbin, Mare Ruuge, Mihkel Servinski, Taavi Lai Lae alla

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2011 Natalja Eigo Lae alla

OECD tervisestatistika kogumik annab ülevaate 34 OECD liikme ja partnermaa elanike terviseseisundist ja -käitumisest ning sotsiaalsest ebavõrdsusest tervishoiuteenuste kasutamisel. Esmakordselt on kogumikus Eesti andmed kõrvuti ja võrreldavad ülejäänud OECD liikmesriikidega.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad, Tervishoiupoliitika

2011 Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) Lae alla

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2011 Angela Poolakese Lae alla

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2011 Natalja Eigo Lae alla

Valdkonnad: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2011 National Institute for Health Development of Estonia, The Centre of Health Economics of Latvia, Health Information Centre of Institute of Hygiene, Lithuania Lae alla

Aastaaruanne annab võrdleva ülevaate narkootikumide tarvitamisest ja nendega seotud tagajärgedest ning meetmetest narkootikumide leviku tõkestamiseks 2009. aasta seisuga. Raport hõlmab EL-i 27 liikmesriiki ning lisaks Norra ja EL-i kandidaatriikide Horvaatia ja Türgi andmeid.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Narkomaania, Nakkushaigused, Rahvastiku tervise näitajad

2011 Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) Lae alla

Lehekülg 9 / 14