Uuringud

Tühista

Nimi Ilmumise aasta Autor

The 6th issue of „Health Expectancy in Estonia“ is produced by the Joint Action European Health and Life Expectancy Information System (EHLEIS) as part of a country series. The report presents Life Expectancies and Healthy Life Years at age 65 for Estonia and for the overall 25 European Union member states, using the SILC question on long term health related disability, known as the Global Activity Limitation Indicator, from 2004 to 2010.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2013 EHLEIS Lae alla

Eesti Tervis kirjeldab valitud näitajaid Eesti rahvastiku tervise ja tervishoiusüsteemi toimimise kohta 2011. aastal.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2013 Tervise Arengu Instituut Lae alla

“Health in the Baltic Countries 2011” is the 20th edition of the series and is aimed at providing a basis for the comparison of health statistics of the three Baltic States – namely Estonia, Latvia and Lithuania.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2013 National Institute for Health Development of Estonia, The Centre for Disease Prevention and Control of Latvia, Health Information Centre of Institute of Hygiene, Lithuania Lae alla

Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakonna aastaaruanne annab ülevaate osakonna 2012. aasta põhitegevustest.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2013 Natalja Eigo Lae alla

Analüüsis antakse ülevaade tervishoiutöötajate tunni- ja kuupalgast 2012. aasta märtsis erinevate ametirühmade1 ja tervishoiuteenuse osutaja liikide lõikes. Tulemusi võrreldakse eelmise aasta uuringu andmetega.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2013 Angela Poolakese Lae alla

Kokkuvõte esitleb järjekorras teise võrdlusanalüüsi tulemusi. Omavahel võrreldakse TAI tervisestatistika osakonnale esitatud regulaarse statistilise kuuaruandega „Ravivoodid ja hospitaliseerimine“ kogutud statistikat Tervise Infosüsteemi edastatud teatiste – statsionaarsete epikriiside — andmetega.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2012 Angela Poolakese, Mare Ruuge Lae alla

The objective of the analysis is to give information about how the health care system is financed through different sources of funding, providers of health services and health care functions, using the methodology developed by the OECD – System of Health Accounts(SHA)2.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2012 Natalja Eigo, Harles Luts Lae alla

Analüüs annab informatsiooni tervishoiusüsteemi rahastamisest erinevate finantseerimisallikate, tervishoiuteenuste ja teenuse osutajate kaudu, kasutades OECD (Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon) poolt väljatöötatud metoodikat – riigi tervishoiukulude arvestus.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2012 Natalja Eigo, Harles Luts Lae alla

Kogumikus on avaldatud Eesti Meditsiinilise Sünniregistri (EMS) ja (EAR) Raseduskatkestusandmekogu andmed. Tabelites puuduvad EMSRi 1993.-2006. a ja EARi 1997.–2006. a andmed on esitatud registri varasemates väljaannetes ja Tervise Arengu Instituudi veebilehel.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2012 Kärt Allvee, Viktoria Serkina Lae alla

Analüüs pakub poliitikakujundajatele, tervishoiujuhtidele, analüütikutele, tervishoiutöötajatele ja teistele huvilistele informatsiooni ning metoodilisi ja analüütilisi selgitusi tervishoiutöötajate statistika olukorrale Eestis.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2012 Natalja Eigo, Gettrin Kivisild Lae alla

Lehekülg 8 / 14