Uuringud

Tühista

Nimi Ilmumise aasta Autor

Kolmandat korda koostatud aastaaruandes teeb Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakond kokkuvõtte oma tähtsamatest töödest ja tulemustest 2013. aastal.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2014 Natalja Eigo, Ingrid Valdmaa Lae alla

Analüüs annab lühiülevaate 2012. aasta tervishoiukuludest. Vaatluse all on tervishoiusüsteemi finantseerimisallikad, tervishoiuteenustele tehtavad kulutused ja teenuseosutajad.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2013 Harles Luts Lae alla

"Health in Estonia" outlines selected indicators about the health of Estonian population and functioning of health care system in year 2012.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2013 National Institute for Health Development of Estonia Lae alla

"Eesti tervis" kirjeldab valitud näitajaid Eesti rahvastiku tervise ja tervishoiusüsteemi toimimise kohta 2012. aastal.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2013 Tervise Arengu Instituut Lae alla

Analüüsis antakse ülevaade tervishoiutöötajate tunni- ja kuupalgast 2013. aasta märtsis erinevate ametirühmade1 ja tervishoiuteenuse osutaja liikide lõikes. Tulemusi võrreldakse eelmise aasta uuringu andmetega.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2013 Angela Poolakese Lae alla

Analüüs annab tervishoiutöötajate arvestuse valdkonna huvilistele Tervise Arengu Instituudi poolt aastatel 2008–2012 tervishoiutöötajate kohta kogutud andmete tõlgendamiseks olulist metoodilist baasinformatsiooni.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2013 Gettrin Kivisild Lae alla

Analüüsi aluseks on Maksu- ja Tolliameti andmestik, mille alusel vaadatakse millised on sissetulekute erinevused tervishoiutöötajate hulgas ning kuidas suhestuvad need Eesti brutokuutöötasude jaotusesse.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2013 Janno Järve (Centar) Lae alla

Uuring annab ülevaate tervisestatistika kasutajate kasutamisharjumustest ning hinnangust tervisestatistika avaldamistähtaegadele, detailsusele ja usaldusväärsusele.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2013 Maali Käbin Lae alla

Joonis koondab peamised surmapõhjused Eestis aastal 2012.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2013 Tervise Arengu Instituut Lae alla

Käesolev analüüs on järjekorras kolmas, mis annab ülevaate tervise infosüsteemi laekuvate statsionaarsete epikriiside täitmisest.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2013 Natalja Eigo, Angela Poolakese, Hedi Liivlaid, Merike Rätsep, Riina Tilk Lae alla

Lehekülg 7 / 14