Uuringud

Tühista

Nimi Ilmumise aasta Autor

The objective of the analysis is to provide information on how the health care system is financed through different sources of funding, health care services and service providers, using the System of Health Accounts methodology developed by the OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development).

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2014 Harles Luts Lae alla

Riigikantselei juurde moodustatud vigastuste ja vigastussurmade ennetamise poliitika rakkerühma aruanne annab ülevaate vigastustest ja nende põhjustest Eestis. Samuti pakub see välja erinevaid ennetustegevusi olukorra parandamiseks.

Valdkonnad: Tervise edendamine, Tervisestatistika, Alkoholitarvitamine, Rahvastiku tervise näitajad

2014 Riigikantselei Lae alla

This is the first analysis that has been prepared upon regular statistical production process after the amendment of the methodology for collecting data of health care personnel. The analysis provides an overview about the number, gender, age of doctors and nurses, in how many institutions, in which occupation are they working, by the different types of health care providers and counties.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiupoliitika

2014 Gettrin Kivisild Lae alla

Analüüs annab ülevaate nii 2013. aasta tervishoiukuludest kui ka selle koostamisel kasutatud arvestusmetoodika muudatustest. Vaatluse all on tervishoiusüsteemi finantseerimisallikad, tervishoiuteenustele tehtavad kulutused ja teenuseosutajad.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2014 Harles Luts Lae alla

This third edition of Health at a Glance: Europe presents a set of key indicators related to health status, determinants of health, health care resources and activities, quality of care, access to care, and health expenditure and financing in 35 European countries.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad, Tervishoiupoliitika

2014 Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) Lae alla

Tegemist on esimese analüüsiga, mis on koostatud regulaarse statistika tootmise protsessil pärast tervishoiutöötajate andmekogumise meetodi muutmist. Analüüsi raames antakse ülevaade arstide ja õdede arvu, soo, vanuse, mitmes asutuses, ametialal ja ametil töötamise kohta tervishoiuteenuse osutajate erinevate liikide ja maakondade lõikes.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiupoliitika

2014 Gettrin Kivisild Lae alla

Analüüsis antakse lühiülevaade tervishoiutöötajate tunni- ja kuupalgast 2014. aasta märtsis erinevate ametirühmade ja tervishoiuteenuse osutaja liikide lõikes. Tulemusi võrreldakse 2013. aasta uuringu andmetega.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2014 Hedi Liivlaid Lae alla

“Health in the Baltic Countries 2012” is the twenty first edition of the series and is aimed at providing a basis for the comparison of health statistics of the three Baltic States – namely Estonia, Latvia and Lithuania.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2014 National Institute for Health Development of Estonia, The Centre of Health Economics of Latvia, Health Information Centre, Institute of Hygiene, Lithuania Lae alla

Kokkuvõte on koostatud Euroopa tervise ja eeldatava eluea alase teabesüsteemi (EHLEIS) poolt ning see põhineb 2011. aasta andmetel. Kokkuvõttes on välja toodud 65-aastaste keskmine eeldatav eluiga ja tervena elatud aastad ning 65-aastaste keskmine eeldatav eluiga ja tervena elatud aastad tegevuspiirangute, krooniliste haiguste olemasolu ja enesehinnangulise tervise järgi.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2014 EHLEIS Lae alla

This report is produced by the Joint Action European Health and Life Expectancy Information System (EHLEIS) as part of a country series. Report presents life expectancies and healthy life years (HLY) at age 65, using the SILC question on long term health related disability, known as the GALI (Global Activity Limitation Indicator), from 2004 to 2011.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2014 EHLEIS Lae alla

Lehekülg 6 / 14