Uuringud

Tühista

Nimi Ilmumise aasta Autor

Analüüs kirjeldab kirurgia teostamist haigla- ja päevaravis. Ambulatoorset kirurgiat see analüüs ei käsitle. Samuti ei käsitleta ravijärjekordasid ega teenuse kvaliteeti.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2018 Merike Rätsep Lae alla

Raport annab ülevaate tervise infosüsteemi edastatud 2016. a hambaravi andmete hõivest ja kvaliteedist.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2018 Hedi Liivlaid Lae alla

Ülevaade perearstiabisse pöördumise põhjustest ning perearsti ja -õe tööjaotusest visiitide põhjal. Analüüsitud on 2017. aastal Eesti Haigekassale perearstiabiasutuste poolt esitatud raviarveid

Valdkonnad: Tervisestatistika

2018 Natalja Eigo, Merike Rätsep, Eva Anderson, Liisi Panov, Viktoria Kirpu, Katre Väärsi, Diana Sokurova Lae alla

The National Institute for Health Development continues to publish reports on injuries and the causes of injuries of Estonian inhabitants. The injury statistics is based on medical invoices submitted by health care providers to the Estonian Health Insurance Fund in 2017.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2018 Liisi Panov Lae alla

Analüüsiga uuriti tervishoiuteenuse osutajate poolt tervise infosüsteemi edastatavate andmete kaetust võrreldes Tervise Arengu Instituudile saadetud andmetega. Uuritavateks tunnusteks võeti 2016. a statsionaarselt ja päevaravilt lahkunute arvud haiglate kaupa.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2018 Natalja Eigo, Viktoria Kirpu Lae alla

Valdkonnad: Tervisestatistika

2018 Eva Anderson Lae alla

Valdkonnad: Tervisestatistika

2018 Viktoria Kirpu Lae alla

Ülevaade Eesti elanike vigastuste ja nende põhjuste kohta. Eraldi on vaadeldud laste ja täiskasvanute, nii naiste kui meeste, vigastusi. Statistika aluseks on 2017. a tervishoiuteenuse osutajate poolt Haigekassale esitatud raviarved ning surma põhjuste registri andmed.

Valdkonnad: Tervise edendamine, Laste ja noorte tervis, Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2018 Liisi Panov Lae alla

Analüüs hindab HIV-testimist aastatel 2016–2017 ja võrdleb seda aastatega 2012–2015. Andmed koguti Eesti Haigekassa raviarvete andmebaasist.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Tervisestatistika, Nakkushaigused

2018 Kristi Rüütel Lae alla

“Health in the Baltic Countries 2016” is the twenty fifth edition of the series. The edition aims to provide a basis for the comparison of health statistics of Estonia, Latvia and Lithuania. The overview of the health related indicators in 2016 is provided in comparison with the previous years. Some general indicators are compared with the data 25 years ago.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2018 National Institute for Health Development of Estonia, The Centre for Disease Prevention and Control of Latvia, Health Information Centre of Institute of Hygiene, Lithuania Lae alla

Lehekülg 1 / 15