Uuendused

Tagasi

Erakorralise meditsiini osakonda saabunud ja lahkunud, 2016

17. MAI 2017

Erakorralise meditsiini statistika 2016 on avaldatud tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis. Andmebaasis on kättesaadavad andmed ka erakorralise meditsiini valitud näitajate kohta haiglavõrgu arengukava haiglate lõikes.

Möödunud aastal osutati haiglates erakorralist arstiabi kokku 480 183 korral, mida on 1220 võrra vähem kui 2015. aastal.

Patsientide arvu vähenemine erakorralises meditsiinis tulenes 0–14-aastaste laste arvu langusest – 2016. aastal oli erakorralises vastuvõtus neid 1,6% vähem kui aasta varem. Üle 15-aastaste patsientide arv jäi samale tasemele.

2016. aastal langes erakorraliste patsientide arv piirkondlikes haiglates kahe protsendi ning tõusis kesk- ja üldhaiglates kuni ühe protsendi ja kohalikes haiglates veidi üle viie protsendi võrreldes eelneva aastaga.

Eelmisel aastal tuli erakorralise meditsiini vastuvõttu ise ligi 71% patsientidest, kiirabiga toodi 20%. Teistest raviasutustest suunati erakorralisse vastuvõttu seitse protsenti ning tagasikutsel või politsei saatel saabus kaks protsenti patsientidest. Võrreldes 2015. aastaga on kiirabiga haigla erakorralisse vastuvõttu toodud nii laste kui täiskasvanute arv kasvanud üle viie protsendi.

Esmaabi osutamise järel suunati samasse haiglasse statsionaarsele ravile 19,6% kõigist erakorralistest patsientidest. Kui keskhaiglates oli erakorralisest vastuvõtust hospitaliseeritud patsientide osatähtsus sarnane keskmisele, siis piirkondlikes haiglates oli see 18% ja üldhaiglates 20,8%. Kohalikes haiglates on patsientide ravi jätkamine statsionaarses osakonnas oluliselt kõrgem – 34,5%.

Loe lisa...

 

Ravimiameti andmed 2016. aasta ravimi- ja apteegistatistika kohta

12. MAI 2017

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati Ravimiameti edastatud ravimite kasutamise statistika 2016 ja uuendati varasemate aastate andmeid, samas on ka väljas üldapteekides käideldud retseptide (tabel RT01) kokkuvõte.

Samuti on andmebaasis kättesaadavad maakondade järgi üld- ja haiglaapteekide statistika (tabel TTO50) ning apteekide töötajate (tabel THT030) andmed. Andmebaasi 'tervishoiuteenuse osutaja tulude ja kulude' alajaotuses on välja toodud apteekide käibe (tabelid TK30 ja TK31) näitajad.

Loe lisa...

 

Tuberkuloosihaigestumus, 2016

16. MAI 2017

Avaldati 2016. aasta tuberkuloosihaigestumuse statistika ja haigestumuskordajad 100 000 elaniku kohta ning andmed eelnevate perioodide ravi tulemustest.

Statistika on leitav tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasist.

Loe lisa...

 

Nakkushaigused ja immuniseerimine 2016

10. MAI 2017

Andmebaasis on välja toodud Terviseameti 2016. aasta valitud nakkushaigustesse haigestumuse näitajad ning andmed laste ja täiskasvanute vaktsineerimisega hõlmatuse kohta. 

Loe lisa...