Uuendused

Tagasi

Narkomaaniaravi andmekogu statistika 2015

07. NOVEMBER 2016

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati riikliku narkomaaniaravi andmekogu statistika 2015. aasta kohta, mis on kättesaadav siit

 

Loe lisa...

 

Hambaravi 2015

26. OKTOOBER 2016

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati 2015. aasta statistika hambaarsti visiitide ja töö kohta.
Eelmisel aastal tehti Eestis 1,5 miljonit hambaravi visiiti, mida on 0,8% rohkem kui aasta varem. Samas hambaarsti juures käinud inimeste arv langes 1,8% võrra. Iga Eesti elaniku kohta tehti 1,1 hambaravivisiiti ning see suhtarv pole alates 2009. aastast oluliselt muutunud. Võrdlusena saab tuua, et näiteks 15 aastat tagasi oli keskmine hambaravivisiitide arv ühe elaniku kohta 1,4.

Proteetilise ravi visiite tehti mullu üle 240 000, mida on paari protsendi võrra vähem kui aasta varem. Proteese saanud inimeste arv langes 6%.

Ortodontiliste visiitide arv 2015. aastal tõusis võrreldes aasta varasemaga 2,5% – ortodonti külastati ligi 134 000 korral. Olulise muutusena saab välja tuua, et esimest korda oli täiskasvanute (15-aastased ja vanemad) ortodontilisi visiite rohkem kui lastel – need moodustasid juba 51% kõigist vastuvõttudest.

Suuhügienistide poolt tehti 2015. aastal kokku 18 159 vastuvõttu, neist umbes kümnendik olid laste visiidid.

Möödunud aastal suurenes ka hammaste ja lõualuusüsteemi röntgenuuringute arv − kokku tehti üle 281 000 uuringu, mida on 1% võrra rohkem kui 2014. aastal. Uuringutest 59% moodustasid üksikhammaste ning 38% panoraamröntgenogrammid, kolju külgülesvõtteid tehti veidi üle 3%.

Koos uute andmete avaldamisega täiendati ka aastate 1999–2014 andmeid. Uute näitajatena lisati andmebaasi paigaldatud ortodontiliste aparaatide arv ning ravitud hammaste, sealhulgas juureravitud hammaste arvud. Kui ravitud hammaste arvuks esitati mullu kokku 1 049 884, siis juureravitud hambaid oli neist 14%. Igemepõletiku ja hambajuureümbrise haigustega seotud ravivisiitide arv (andmebaasis „Parodontiidi ravivisiidid“) moodustas 5% kõikidest hambaravi visiitidest.

Loe lisa...

 

Tervishoiukulud 2015

27. OKTOOBER 2016

Andmebaasis on avaldatud tervishoiukulude 2015. aasta andmed.

Eesti tervishoiukulud olid 2015. aasta kokkuvõtete alusel 1,321 miljardit eurot. Võrreldes aasta varasemaga on tervishoiukulud jooksevhindades suurenenud 8%. Kuna SKP (sisemajanduse koguprodukti) juurdekasv - 2,5% - oli tervishoiukuludega võrreldes madalam, siis tõusis tervishoiukulude osatähtsus SKP-st 2015. aastal 6,5%-ni. 2014. aastal oli see näitaja 6,2%.

Haigekassa kaudu rahastamine hõlmas tervishoiukuludest 64,8% ja leibkondade omaosalus 22,7%. Keskvalitsuse kaudu rahastati 9,2% kuludest ja kohalike omavalitsuste kaudu rahastamise osatähtsus oli 1,7%. Vabatahtlike rahastamismudelite (vabatahtlik ravikindlustus, mittetulundusühingud ja eraettevõtted) kaudu rahastamine moodustas 1,6% tervishoiukuludest.
Keskvalitsuse kaudu rahastamine suurenes protsentuaalselt võrreldes 2014. aastaga 12%, leibkondade omaosalus suurenes 8,2 ja Haigekassa kaudu rahastamine 6,6%. Absoluutarvudes kasvas avaliku sektori kaudu rahastamine 75 miljonit eurot, selles Eesti Haigekassa osa oli 53 miljonit. Leibkondade panus suurenes 23 miljoni euro ulatuses.
Püsivhindades viiteaasta 2010 suhtes oli tervishoiukulude kasv 1,4%, mis näitab, et ülejäänud osa juurdekasvust oli hindade tõusust.

Tervishoiukulude arvestus toimub rahvusvahelise OECD-WHO-Eurostati metoodika SHA 2011 järgi ja arvesse lähevad kulutused, mille esmane eesmärk on tervis. Tervishoiukulude 2015. aasta tulemusi käsitlev analüüs valmib Tervise Arengu Instituudil aasta lõpuks ja avaldatakse 30. detsembril. Aasta lõpus avaldab Statistikaamet veel mitmed makromajandusnäitajad (nt riigi valitsemissektori kulud), mida kasutatakse riigi tervishoiukulude täpsustamisel. SHA 2011 metoodika järgi esitatakse tervishoiukulude summad ilma kapitalikuludeta, lisatabelid kapitalikuludest avaldatakse detsembris.

Loe lisa...

 

Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid 2015

27. OKTOOBER 2016

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati arstide ja õendustöötajate ambulatoorsete vastuvõttude ja koduvisiitide täpsustatud 2015. aasta andmed.
Arsti vastuvõttude üldarv kasvas 2015. aastal võrreldes aasta varasemaga 1,3%. Vastuvõttude arv tõusis perearstidel (3,2%) ja langes eriarstidel (-0,6%). Hambaarstidel jäi vastuvõttude arv samale tasemele kui 2014. aastal.
Arsti tehtud koduvisiitide arv vähenes mullu 5%. Koduvisiitide langus ei toimu enam nii kiires tempos kui see oli kahel eelneval aastal (2013 ja 2014), mil koduvisiitide arv vähenes keskmiselt 20%.

Õendustöötajate iseseisvate ambulatoorsete vastuvõttude arv kasvas 2015. aastal 10%. Kui eelnevatel aastatel kasvas õendustöötajate iseseisvate vastuvõttude arv 40% (2013 vs 2012) ja 20% (2014 vs 2013), siis võib arvata, et õdede vastuvõttude arv hakkab saavutama oma maksimumi, kui õendustöötajate täidetud ametikohtade arv jääb samale tasemele.
Arsti vastuvõttude ja koduvisiitide esialgsed, 2016. aasta märtsis avaldatud andmed on asendatud lõplike andmetega andmebaasi tabelites AV11 ja AV12.

Lisaks Eesti kokku ja maakondlikele jaotusele, on vastuvõttude andmed avaldatud ka Haiglavõrgu arengukava haiglate lõikes.

Loe edasi täna avaldatud analüüsi õdede iseseisvate ambulatoorsete visiitide kohta aastatel 2005–2015.

Loe lisa...