Uuendused

Tagasi

Tuberkuloosihaigestumus, 2016

16. MAI 2017

Avaldati 2016. aasta tuberkuloosihaigestumuse statistika ja haigestumuskordajad 100 000 elaniku kohta ning andmed eelnevate perioodide ravi tulemustest.

Statistika on leitav tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasist.

Loe lisa...

 

Nakkushaigused ja immuniseerimine 2016

10. MAI 2017

Andmebaasis on välja toodud Terviseameti 2016. aasta valitud nakkushaigustesse haigestumuse näitajad ning andmed laste ja täiskasvanute vaktsineerimisega hõlmatuse kohta. 

Loe lisa...

 

Ravimiameti andmed 2016. aasta ravimi- ja apteegistatistika kohta

12. MAI 2017

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati Ravimiameti edastatud ravimite kasutamise statistika 2016 ja uuendati varasemate aastate andmeid, samas on ka väljas üldapteekides käideldud retseptide (tabel RT01) kokkuvõte.

Samuti on andmebaasis kättesaadavad maakondade järgi üld- ja haiglaapteekide statistika (tabel TTO50) ning apteekide töötajate (tabel THT030) andmed. Andmebaasi 'tervishoiuteenuse osutaja tulude ja kulude' alajaotuses on välja toodud apteekide käibe (tabelid TK30 ja TK31) näitajad.

Loe lisa...

 

Terviseameti tervishoiutöötajate registri andmed 2016

09. MAI 2017

Andmebaasi on lisatud Terviseameti edastatud tervishoiutöötajate riikliku registri andmed: registreeritud tervishoiutöötajad eelmise aasta lõpu seisuga ja 2016. aasta jooksul välismaal töötamiseks kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi saanud tervishoiutöötajad eriala järgi.

Andmed on leitavad tervisestatistika ja -uuringute andmebaasi alajaotuses „Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine“, valides edasi „Tervishoiutöötajad“ ning loetelust tabelid THT022 ja THT023.

Loe lisa...