Uuendused

Tagasi

Tervishoiutöötajad, esialgsed andmed 2016

31. MAI 2017

Avaldatud on 2016. aasta tervishoiutöötajate esialgsed andmed.

Andmed leiab andmebaasi teema „Tervishoiuressursid ja nende kasutamine“ alateema „Tervishoiutöötajad“ alt esimesest tabelist THT001.
Lõplikud andmed avaldatakse selle aasta oktoobris.

Loe lisa...

 

Surmad, 2016

22. MAI 2017

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi lisati 2016. aasta andmed surmade kohta.

Loe lisa...

 

Ägeda müokardiinfarkti statistika 2015

26. MAI 2017

Esmakordselt on Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja -uuringute andmebaasis avaldatud müokardiinfarktiregistri ägeda müokardiinfarkti andmed.

Avaldatud on valitud näitajad 2015. aastal haigestunute ja haigusjuhtude kohta, samuti näitajad ägeda müokardiinfarkti ravikvaliteedist ning haigetel registreeritud riskifaktoritest (tabel AMI01–AMI05).

2015. aasta Eesti elanike ägedasse müokardiinfarkti haigestumise andmed näitasid, et

• haigestumine kasvas vanusega;
• mehed haigestusid naistest rohkem kõigis vanuserühmades;
• mehed haigestusid nooremalt kui naised;
• sagedasim haigetel registreeritud riskitegur oli kõrge vererõhk;
• ligikaudu viiendik patsientidest jõudis ravile hiljem kui ööpäev pärast haigestumist.

2016. aasta statistika avaldatakse andmebaasis käesoleva aasta novembris.

Müokardiinfarktiregister alustas tööd 2012. a ning seda haldab SA Tartu Ülikooli Kliinikum. Registri pidamise eesmärgiks on müokardiinfarkti diagnostika ja ravikvaliteedi parandamine, tervishoiuteenuste planeerimise korraldamine ning uurimistöö tegemine.

Põhjalikum kokkuvõte müokardiinfarktiregistri tööst ja andmetest on kättesaadav registri veebilehel http://www.infarkt.ee/

Loe lisa...

 

Erakorralise meditsiini osakonda saabunud ja lahkunud, 2016

17. MAI 2017

Erakorralise meditsiini statistika 2016 on avaldatud tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis. Andmebaasis on kättesaadavad andmed ka erakorralise meditsiini valitud näitajate kohta haiglavõrgu arengukava haiglate lõikes.

Möödunud aastal osutati haiglates erakorralist arstiabi kokku 480 183 korral, mida on 1220 võrra vähem kui 2015. aastal.

Patsientide arvu vähenemine erakorralises meditsiinis tulenes 0–14-aastaste laste arvu langusest – 2016. aastal oli erakorralises vastuvõtus neid 1,6% vähem kui aasta varem. Üle 15-aastaste patsientide arv jäi samale tasemele.

2016. aastal langes erakorraliste patsientide arv piirkondlikes haiglates kahe protsendi ning tõusis kesk- ja üldhaiglates kuni ühe protsendi ja kohalikes haiglates veidi üle viie protsendi võrreldes eelneva aastaga.

Eelmisel aastal tuli erakorralise meditsiini vastuvõttu ise ligi 71% patsientidest, kiirabiga toodi 20%. Teistest raviasutustest suunati erakorralisse vastuvõttu seitse protsenti ning tagasikutsel või politsei saatel saabus kaks protsenti patsientidest. Võrreldes 2015. aastaga on kiirabiga haigla erakorralisse vastuvõttu toodud nii laste kui täiskasvanute arv kasvanud üle viie protsendi.

Esmaabi osutamise järel suunati samasse haiglasse statsionaarsele ravile 19,6% kõigist erakorralistest patsientidest. Kui keskhaiglates oli erakorralisest vastuvõtust hospitaliseeritud patsientide osatähtsus sarnane keskmisele, siis piirkondlikes haiglates oli see 18% ja üldhaiglates 20,8%. Kohalikes haiglates on patsientide ravi jätkamine statsionaarses osakonnas oluliselt kõrgem – 34,5%.

Loe lisa...