Uuendused

Tagasi

Ravivoodid, IV kvartal 2016

07. VEEBRUAR 2017

Tervise Arengu Instituudi (TAI) tervisestatistika ja -uuringute andmebaasis avaldati 2016. aasta neljanda kvartali statsionaarsete ravivoodite kasutamise statistika ja sesoonselt korrigeeritud kvartaliandmed ning haiglate arv.

Haiglates oli detsembri lõpus kasutusel 6992 ravivoodit, neist aktiivravivoodid moodustasid 61% ning ülejäänud olid tuberkuloosi-, psühhiaatria ja iseseisva statsionaarse õendusabi voodid.
Kvartali jooksul hospitaliseeriti üle 56 000 inimese.

Võrreldes 2015. aasta neljanda kvartali lõpuga on ravivoodite arv vähenenud 4,4% ja hospitaliseeritute arv 3,5%.
Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud hospitaliseeritud patsientide arv vähenes mullu IV kvartalis võrreldes III kvartaliga 2%. Vähenemine toimus aktiivravi patsientide arvel.

Kõigi ravivoodite peale kokku kestis ühe patsiendi ravi keskmiselt kaheksa päeva ja ühe ravivoodi kohta osutas haigla kvartali jooksul statsionaarset arstiabi keskmiselt veidi üle kaheksale patsiendile.
Aktiivravivoodite puhul oli ravikestus lühem – 5,5 päeva – ja ühe aktiivravi voodi kohta käis kvartali jooksul haiglast läbi keskmiselt 11,4 patsienti.

Kuna haiglaravi voodite kasutamise kvartalistatistikas ei toimu enam suuri muudatusi, siis avaldas TAI ravivoodite kiirstatistikat viimast korda. Edaspidi saab aastastatistikaga tutvuda andmebaasi alajaotuses „Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine“, valides edasi „Ravivoodid – aastastatistika“.

Loe lisa...

 

Eesti terviseuuring 2014 esimesed avaldatud andmed

16. DETSEMBER 2016

Alustati 2014. aastal läbiviidud Eeti Terviseuuringu esimeste statistiliste kokkuvõtete avaldamisega. Esimene valik tabeleid Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis täiendab varemavaldatud 2006. aasta uuringu tabeleid 2014. a andmetega järgmiste teemade lõikes:

Uute andmete lisamine andmebaasi jätkub 2017. aastal.

Loe lisa...

 

Tervist edendavad asutused 2016

25. JAANUAR 2017

Andmebaasis on avaldatud tervist edendavate asutuste võrgustikuga liitunud lasteaedade ja töökohtade 2016. aasta statistika.

2016. aasta jooksul liitus tervist edendavate asutuste võrgustikuga 15 lasteaeda ja 16 tööandjat ning aasta lõpu seisuga on tervist edendavaid lasteaedu kokku 275 ja töökohti 257.

Loe lisa...

 

Pahaloomulised kasvajad, 2014

14. DETSEMBER 2016

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi lisati andmed 2014. aastal diagnoositud pahaloomuliste kasvajate kohta ning uuendatud andmed aastate 2000–2013 kohta.

2014. aastal on diagnoositud Eestis 8558 vähi esmasjuhtu (meestel 4258 ja naistel 4300). Kokku esines kõige sagedamini naha mittemelanoomi, eesnäärmevähki, käär- ja pärasoolevähki ning kopsuvähki (vastavalt 1383, 1083, 914 ja 821 esmasjuhtu). Meestel oli kõige sagedam eesnäärme- ja kopsuvähk, naistel naha mittemelanoom ja rinnavähk. Kümne sagedama hulka kuulusid lisaks eelnimetatutele nii meestel kui naistel mao-, neeru- ja kõhunäärmevähk; meestel kusepõievähk, mitte-Hodgkini lümfoom ja nahamelanoom ning naistel emakakeha-, emakakaela- ja munasarjavähk.

Üle 60% esmasjuhtudest diagnoositi 65-aastastel ja vanematel. Lastel vanuses 014-aastat diagnoositi 2014. aastal 25 pahaloomulist kasvajat. 

Loe lisa...