Uuendused

Tagasi

Tervisestatistika avaldamiskalender 2018

29. SEPTEMBER 2017

Avaldasime tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi andmete ning Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakonna pressiteadete ja analüüside-väljaannete avaldamiskalendri järgmiseks aastaks.

Trükisõbralik versioon 2018. aasta avaldamiskalendrist on kättesaadav siin.

Loe lisa...

 

Vastsündinute haigestumus, 2016

27. SEPTEMBER 2017

Ligi kolmandikul vastsündinutest diagnoositi eelmisel aastal juba sünnitusmajas mõni haigus, võrreldes 2015. aastaga kasvas haigusega sündinud laste arv 3,8%, selgus Tervise Arengu Instituudi täna avaldatud statistikast.

Sarnaselt varasematele aastatele diagnoositi enim selliseid terviseprobleeme, mida klassifitseeritakse muude vastsündinuhaiguste alla. Sellele järgnesid lühiaegse raseduse ja väikese sünnikaaluga seotud haigusseisundid ning kaasasündinud väärarengud, deformatsioonid ja kromosoomianaomaaliad.

Eelmisel aastal oli Eestis 14 002 elussündi. Haigusega sündis 3885 last. Kokku diagnoositi 7242 haigust. Vaata Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldatud vastsündinute haigestumise andmeid.

2016. aastal oli surnultsünde kokku 49. Peamiseks surmapõhjuseks oli emakasisene hüpoksia ehk hapnikuvaegus. Surnult sündinute surmapõhjused avaldatakse Tervisestatistika ja -uuringute andmebaasis surmaandmete juures, tabelis SD53.

Loe lisa...

 

Imikute rinnapiimaga toitmine, 2016

27. SEPTEMBER 2017

Kolmandik (32%) ühe aasta vanustest lastest said eelmisel aastal toiduks osaliselt rinnapiima, selgus Tervise Arengu Instituudi täna avaldatud statistikast. Seda on 6% võrra enam kui 2015. aastal.

Kuue kuu vanustest lastest sai endiselt rinnapiima 71%, mis on samuti kuue protsendi võrra enam kui aasta varem. Seevastu esimesel elunädalal oli mullu ainult rinnapiimatoidul vaid 86% vastsündinutest (2015. aastal 87,9%).

Rinnapiim on esimesel poolaastal kõige väärtuslikumaks imiku toiduks, seda kinnitavad nii Põhjamaade kui ka WHO toitumissoovitused. Rinnapiimaga toitmine kaitseb ülekaalulisuse ja mitmete infektsioonide (kõrvapõletik, hingamisteede ja seedetrakti infektsioonid) eest imikueas ning varases lapsepõlves.

Vaata lisa TAI tervisestatistika ja -uuringute andmebaasist imikute rinnapiimaga toitmise kohta. Lisaks avaldame osaliselt ja/või täielikult rinnapiima saanud laste andmed tagasiulatuvalt aastate 2012–2015 kohta.

Loe lisa...

 

Tervishoiuteenuse osutajad, 2016

27. SEPTEMBER 2017

2016. aasta lõpu seisuga tegutses Eestis 1406 iseseisvat tervishoiuasutust, sealhulgas 53 haiglat, 459 perearstiabiasutust, 478 hambaraviasutust, 288 eriarstiabiasutust ja 128 muud (kiirabi, taastusravi, õendusabi, diagnostika) asutust, selgus täna TAI tervisestatistika ja -uuringute andmebaasis avaldatud andmetest. 2015. aastaga võrreldes on juurde tulnud 16 hambaraviasutust ning 10 eriarstiabi- ja õendusabiasutust. Tervishoiuteenuse pakkumise lõpetas kaks õendusabihaiglat. Perearstiabiasutuste arv vähenes viie võrra.

Uue tabelina tuuakse andmebaasis välja andmed tervise infosüsteemi ehk e-tervisega liidestunud asutuste kohta. 2016. aastal oli selliseid asutusi 1366 ehk 97% Eestis tegutsevatest tervishoiuasutustest. Samas asutusi, mis 2016. aastal olid e-tervisele edastanud vähemalt ühe dokumendi, oli kokku vaid 1019 (75% e-tervisega liidestunud asutustest).

Andmed 2016. aastal tervishoiuteenuse osutajate kohta maakondade, omaniku liigi ja õigusliku vormi järgi on kättesaadavad andmebaasi tabelites TTO10, TTO11 ja TTO60.

Loe lisa...