Uuendused

Tagasi

Ravivoodid, 2016 esialgsed andmed

04. JUULI 2017

Esialgsete andmete alusel sai eelmisel aastal Eestis haiglaravi 225 301 inimest (198 380 täiskasvanut ja 26 921 last) ja päevaravi 81 812 inimest (72 924 täiskasvanut ja 8888 last). Haiglaravi pikkus oli keskmiselt 8,2 päeva ja aasta jooksul kasutas ühte ravivoodit keskmiselt 32,9 inimest. Võrreldes 2015. aastaga suurenes päevaravi (3,8%), kuid vähenes haiglaravi saanud inimeste arv (2,9%) ja seejuures haiglaravi kestus pikenes 1,8%.

Uuri lähemalt tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasist, kus avaldati 2016. aasta päeva- ja haiglaravi voodite esialgne koondstatistika, lisaks on ravivoodite statistika avaldatud ka haiglavõrgu arengukava haiglate lõikes

Loe lisa...

 

Meditsiiniseadmed, 2016

07. JUUNI 2017

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati meditsiiniseadmete 2016. aasta andmed, sh statistika haiglavõrgu arengukava haiglate lõikes.

Varasemalt koguti andmeid üksnes kõrgtehnoloogiliste seadmete kohta. Alates 2016. aastast on andmekoosseis täienenud viie aparaadi võrra: hemodialüüsi-, narkoosi- ja hingamisaparaat, barokamber ning footonemissioontomograaf. Hemodialüüsiaparaate registreeriti 138, barokambreid 3, narkoosiaparaate 186, hingamisaparaate 330 ning footonemissioontomograafe 3.

Võrreldes 2015. aastaga on tervishoiuteenuse osutajatele lisandunud juurde 1 mammograaf, 2 kiiritusraviseadet ja 2 magnetresonantstomograafi. 

 

Loe lisa...

 

Sünnid ja raseduskatkestused, 2016

12. JUUNI 2017

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi lisati sündide ja raseduskatkestuste statistika 2016. aasta kohta.

Loe lisa...

 

Geriaatrilised hindamised, 2016

31. MAI 2017

Andmebaasis avaldati 2016. aasta geriaatriliste hindamiste statistika.

Geriaatriline hindamine on multiprobleemse toimetulekuhäirega täiskasvanu e geriaatrilise patsiendi tervisliku, funktsionaalse ja sotsiaalse seisundi hindamine ja individuaalse teenusteplaani teostamine meeskonna poolt, mille koosseisus on arst (geriaatria-alase ettevalmistusega), õde, sotsiaaltöötaja ning vajadusel teised spetsialistid. Aasta jooksul korduvalt hinnatud isikud arvestatakse korduvalt.

2016. aastal oli teenus kättesaadav vaid kuues haiglas. Viie aasta jooksul vähenes raviasutuste arv, kus teostatakse geriaatrilisi hindamisi peaaegu kaks korda.
Seega 2016. aastal vähenes teenuse kättesaadavus ja langes geriaatriliste hindamiste arv 18% võrreldes eelneva aastaga, 650-lt 553-ni.
70%-l juhtudest osutati teenust haiglate õendusabi osakonna, kolm neljandiku aga teiste statsionaarsete osakondade patsientidele.
Möödunud aastal osutati teenust rohkem vanemaealisele patsientidele (üle 75-aastastele), kelle osatähtsus kasvas 7% võrreldes 2015. a.
Geriaatrilise hindamise tulemusena vajas 46% patsientidest statsionaarset ning 5% ambulatoorset õendusabi. 2015. aastal olid hindamistulemused vastavalt 27% ja 3%. Hinnatutest patsientidest 17% vajas sotsiaalhoolekande teenuseid (2015. aastal 15%).

Loe lisa...