Uuendused

Tagasi

Iga päev vajas vigastuste tõttu arstiabi üle 400 inimese

19. VEEBRUAR 2018

2016. aastal vajas vigastuste tõttu ravi 12% Eesti elanikest, selgub Tervise Arengu Instituudi avaldatud analüüsist. Iga päev vajas arstiabi keskmiselt 436 inimest, kellest 98 olid kuni 14-aastased lapsed. Nii lapsed kui täiskasvanud said ligi pooltel juhtudest viga kukkumise tagajärjel.

Umbes 50% vigastustest saadi kodus. Kodus saadi enim viga enese äralöömise, millegi vahele jäämise, võõrkeha silma sattumise ning kukkumise tõttu. Kodus pandi toime ka veerand vigastusega lõppenud rünnetest.

Mehed said 60% võrra sagedamini viga kui naised, poisid kolmandiku võrra sagedamini kui tüdrukud. Suurim erinevus meeste ja naiste vahel oli 25–34-aastaste hulgas. Selles vanuses mehed vajasid vigastuste tõttu arstiabi üle kahe korra enam kui naised.

Avaliku sektori kulu Eesti elanike vigastustele oli üle 43 miljoni euro. Kõige rohkem, 20 miljonit eurot, kulus kukkumisel saadud vigastuste ravile. Sellest kolmandiku moodustasid vanemaealiste naiste ravile tehtud kulutused.

Vigastuste tõttu hukkunute arv on küll jõudsalt langenud, kuid Euroopa Liidus on Eesti vigastussurmade arvu poolest Läti ja Leedu järel kolmandal kohal (22,6 surma 100 000 elaniku kohta). Eestis sai vigastuste tõttu surma 868 inimest, neist 14 olid lapsed. Hukkunute hulgas oli üle kolme korra rohkem mehi kui naisi (105 meest 100 000 mehe ja 31 naist 100 000 naise kohta). Võrreldes Euroopa Liiduga hukkus meil vigastuste tõttu üle kahe korra rohkem tööealisi mehi.

Analüüs kättesaadav Tervise Arengu Instituudi veebilehelt.

Loe lisa...

 

Tervist edendavad asutused, 2017

24. JAANUAR 2018

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati tervist edendavate lasteaedade, koolide ja töökohtade võrgustikega liitunute arvud 2017. aasta kohta.

2017. aasta jooksul liitus võrgustikega 2 kooli,10 lasteaeda ja 21 töökohta. Võrgustike liikmeid oli 2017. aasta lõpuks kokku vastavalt 206 kooli, 285 lasteaeda ning 280 muud asutust.

Loe lisa...

 

Vähi sõeluuringutel avastatud vähijuhud 2015 ja sõeluuringute sihtrühm 2017-2018

25. JAANUAR 2018

Täna avaldati andmebaasis rinna- ja emakaelavähi sõeluuringutel avastatud vähijuhtude statistika 2015. aasta kohta (andmebaasi tabelid VSR07 ja VSR17). 

Samuti on kättesaadav ülevaade 2017. ja 2018. aasta rinna-, emakakaela- ja jämesoolevähi sõeluuringute sihtrühmast ja uuringule kutsutavatest (tabelid VSR01, VSR11, VSR21). 

Loe lisa...

 

Iga teine vigastus saadi kodus

09. JAANUAR 2018

Kõige enam saavad inimesed viga kodus, selgus Tervise Arengu Instituudi andmebaasis täna avaldatud täiendavatest andmetest 2016. aasta kohta.

Lisaks varem avaldatud andmetele saab nüüd andmebaasist teada vigastuste saamise peamised kohad ning vigastada saanud inimeste arvu.

2016. aastal vajas vigastuste tõttu ravi ligi 160 000 inimest, nende hulgas oli mehi kolmandiku võrra rohkem kui naisi. Ravi vajas üle 35 700 kuni 14-aastase lapse, sealhulgas 1225 olid nooremad kui ühe aasta vanused.

Kõige rohkem vajasid vigastuste tõttu ravi Järva- ja Põlvamaa elanikud (13 inimest 100 elaniku kohta), kõige vähem Pärnumaa inimesed (11 inimest 100 elaniku kohta). Teistest maakondadest eristus Hiiumaa, kus vigastuste tõttu vajas arstiabi oluliselt vähem kuni 4-aastaseid lapsi. Kui Eestis keskmiselt pöörduti arsti poole iga seitsmenda väikelapsega, siis Hiiumaal ligi kaks korda harvem. Üldine vigastuste tõttu ravi vajanute arv elaniku kohta oli Hiiumaal võrdne Eesti keskmisega.

Pooled vigastustest saadi kodus, samas jäi ligi viiendikul juhtudest vigastuse saamise koht teadmata. Kodus toimus 44% õnnetusjuhtumitest, veerand rünnetest ning pooled enesele tahtlikult tekitatud vigastustest. Ootuspäraselt saavad kodus enim vigastada väiksemad lapsed ja vanurid, kuid ka tööealiste täiskasvanute hulgas saadakse keskmiselt 40% vigastustest kodus.

Vaata lisa tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasist.

Loe lisa...