Uuendused

Tagasi

Liiklusõnnetused 2016

23. MÄRTS 2017

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi lisati Politsei- ja Piirivalveameti statistika inimkannatanutega liiklusõnnetustest kohalike omavalitsuste järgi 2016. aastal.

 

Loe lisa...

 

Tööõnnetused 2016

21. MÄRTS 2017

Andmebaasi on lisatud 2016. aasta tööõnnetuste statistika toimumiskoha maakonna järgi. Andmed sisaldavad ka ülevaadet Eesti töötajatega toimunud tööõnnetustest välisriikides. Andmeallikas on Tööinspektsioon, kuhu nii tervishoiuteenuse osutajad kui tööandjad teatavad toimunud tööõnnetustest.

Loe lisa...

 

Ravikindlustatud 2016

23. MÄRTS 2017

Andmebaasis on kättesaadavad Haigekassa andmed 20-59-aastaste ravikindlustatute kohta soo, vanuserühma ja maakonna järgi ning ravikindlustatute osatähtsus registreeritud elanikest.

Piirkonda, kus isik ravikindlustatud on, arvestatakse tema registreeritud elukoha järgi. Seetõttu on ravikindlustatute osatähtsuse arvutamiseks elanikkonnast kasutatud Rahvastikuregistri rahvaarvu.

Loe lisa...

 

2016. aasta statistika tulekahjudest, neis hukkunutest, päästetutest ja uppumise põhjustest

21. MÄRTS 2017

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi lisati Päästeameti 2016. aasta tulekahjude (TUL02TUL04) ja uppumiste (UP01UP02) statistika maakondade ja kohalike omavalitsuste järgi.

Mõlema teema kohta on andmebaasi lisatud esmakordselt põhjalikumad andmed – hoonetulekahjude tekkepõhjused maakondade järgi alates 2010. aastast, tulekahjude üldarv ja tekkepõhjused ning tulekahjus vigastatud ja tulekahjust päästetud haldusüksuste järgi, samuti veeõnnetustest päästetud ning uppumisele eelnenud tegevuste liigitus haldusüksuse järgi alates 2013. aastast.

Loe lisa...