Tegevused

Tagasi

17. MAI 2017

E-tervise infosüsteem

E-Tervise Infosüsteem ehk TIS on üle-eestiline tervishoiuteenuse osutajate vaheline digitaalne tsentraalne süsteem, kuhu sellega liidestunud tervishoiuasutused saadavad nende poolt loodud haiguslugude kokkuvõtteid (epikriise) ning teisi meditsiinidokumente, et vahetada omavahel teavet.

TIS kui andmekogu on loodud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse (vt 5.1. peatükk "Tervise infosüsteem") alusel.

TISis töödeldakse tervishoiuvaldkonnaga seotud andmeid muuhulgas tervislikku seisundit kajastavate registrite pidamiseks ja tervisestatistika tegemiseks. Uue andmeallika kasutusele võtmise eesmärk on Tervise Arengu Instituudi poolt üle minna agregeeritud tervisestatistika aruandluselt isikupõhise statistika tegemisele. See võimaldab vähendada aruandeesitajate koormust, esitada mitmekesisemat ja detailsemat statistikat tarbijatele ning tõsta tervisestatistika kvaliteeti.

Sellel eesmärgil hindab Tervise Arengu Instituut TIS andmekvaliteedi. Ülevaated leiab siin.