Tegevused

Tagasi

10. AUGUST 2017

Metoodika

 • pdf Leibkondade tervishoiukulude arvestusmetoodika (2010)
  • Käesoleval magistritööl põhineb praegune leibkondade tervishoiukulude arvestusmetoodika. Antud töös on detailselt ära kirjeldatud andmete jaotamine eri klassifikaatorite vahel ning põhjendatud on metoodikas kasutatud eelduste rakendamist.
  • NB! Praegune tervisestatistika osakonnas kasutusel olev leibkonna eelarve arvestusmetoodika on käesolevas töös kirjeldatud metoodika edasiarendus.
 • pdf Tervishoiukulude ja SKP suhte prognoos
  • Tervishoiukulude osatähtsuse SKP-st prognoos on üks raskematest ülesannetest, kuna tervishoiu nõudmine ja pakkumine sõltuvad paljudest asjaoludest, nii demograafilistest kui ka mittedemograafilistest parameetritest. Artikkel toob need parameetrid välja ning selgitab, mis ohud võivad tekkida tervishoiukulude ja SKP suhte kasutamisel. 
 • pdf Tervishoiutöötajate arvestuse metoodika 2008-2012
  • Analüüs annab Tervise Arengu Instituudi poolt aastatel 2008–2012 tervishoiutöötajate kohta kogutud andmete tõlgendamiseks olulist metoodilist baasinformatsiooni 2012. aasta näitel, sest andmete kogumise süsteem ja metoodika ei ole nimetatud aastatel muutunud. 
  • Analüüsi esimene osa kajastab tervishoiutöötajate kohta statistiliste andmete kogumise üldpõhimõtteid ja andmeallikaid. Teises peatükis antakse ülevaade tervishoiutöötajate arvu ja nende poolt täidetud ametikohtade arvestusest ning kolmandas peatükis andmete tõlgendamisest.