Tegevused

Tagasi

01. VEEBRUAR 2018

Klassifikaatorid

pdf Tervishoiutöötajate ametite kodeerimine (ISCO-08)

Tervishoiukulude klassifikaatorid