Tegevused

Tagasi

22. SEPTEMBER 2017

Tegevused

Tegevused toitumise vallas on suunatud ennekõike ennetustegevustele. 

 • Teadlikkuse tõstmine energiajookide olemusest ning energiajookide turustamise hea tava väljatöötamine:
 • Koolitused ja infopäevad koolide ja lasteaedade toitlustajatele, lasteaedade õpetajatele, perearstidele ja -õdedele, ettevõtete ja asutuste personali ja töökeskkonnaspetsialistidele, noorsootöötajatele, inimeseõpetuse õpetajatele, toidutootjatele.
 • Ettekanded koolidele, lasteaedadele ja asutustele, samuti ettekanded erinevatel üritustel.
 • Tervislikku toitumist propageerivate kampaaniate ettevalmistamine. 
 • Raportite koostamine toitumisalasest olukorrast:
  • "Energiajookide uuring"
  • "Koolinoorte toitumisharjumused ja rahulolu koolitoiduga"
  • "Ülevaade koolipuuviljakava rakendumisest Eestis"
  • "Toidu ja toitumise teemakäsitluse analüüs I ja II kooliastme õppematerjalide põhjal"
  • "Kooliõpilaste toitumine Virumaa ja Tartumaa koolides 2007. aastal"
  • "Ülevaade toitumise õpetamisest 1.-6. klassis"