Tegevused

Tagasi

18. VEEBRUAR 2016

Tegevused

    Viime ellu Eesti paikkonna tervisedenduse valdkonna arengut toetavaid tegevusi. 

    • Intersektoraalse paikkonna tervisedenduse juhtrühma töö korraldamine.
    • Paikkonna terviseuuringute läbiviimise juhendmaterjali ning standardküsimustike koostamine kohalikele omavalitsustele ja maavalitsustele.
    • Tõenduspõhiste tervisedenduslike tegevuskavade koostamise juhendmaterjali koostamine kohalikele omavalitsustele ja maavalitsustele.