Tegevused

Tagasi

09. SEPTEMBER 2015

HIV-i ennetamine

Eesti on aastaid olnud kiireima HIV-i levikuga riike maailmas. Terviseameti andmetel on HIV Eestis diagnoositud enam kui 9050 inimesel, kuid hinnaguliselt võib nakatunuid olla umbes 12 000. Kui Eestis registreeritakse aastas 100 000 elaniku kohta umbes 25 uut HIV-juhtu, siis Euroopas keskmiselt 6 uut juhtu.

Alates 2006. aastast viiakse HIV-valdkonna tegevusi Eestis ellu vastavalt riiklikule HIV-i ja AIDS-i strateegiale ning alates 2012. aastast Rahvastiku Tervise Arengukava alt.

Strateegia tegevused toimuvad valdavalt Sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi koordineerimisel. Lisaks panustavad oma haldusalas Justiitsministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Kaitseministeerium ning Siseministeerium.

Strateegia prioriteetseteks suundadeks on:

 • kahjude vähendamise meetmete rakendamine süstivate narkomaanide hulgas
 • ennetustegevus riskirühmadesse kuuluvate inimeste ja nende seksuaalpartnerite seas
 • tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kättesaadavuse tagamine HIV-i nakatunud inimestele

  Viimaste aastate jooksul on HIV-valdkonnas tähtsamate teenuste mahud suurenenud. Näha on positiivseid märke süstivate narkomaanide riskikäitumise vähenemisel ning registreeritud uute nakkusjuhtude kahanemisel 15–24-aastaste ja meeste seas.

  Jätkuvaks väljakutseks on:

  • erinevate teenuste omavahelise integreerituse suurendamine
  • teenuse osutamise järjepidevuse tagamine
  • HIV-nakkuse leviku ennetamine süstivate narkomaanide seast nende seksuaalpartneritele ja sealt edasi laiema elanikkonna hulka

   HIV-i ennetamisele aitab kaasa olukorra tundmine, elanikkonnale mitmekülgse teabe andmine ja spetsialistide koolitamine.

   Meie tegevused

   • HIV-i ennetamisele suunatud tervishoiu- ja sotsiaalteenuste arendamine ning rahastamine, sealhulgas teenuste miinimumnõuete väljatöötamine ja teenuste kvaliteedi arendamine
   • Spetsialistidele suunatud juhend- ja infomaterjalide koostamine ning väljaandmine
   • Elanikkonnale ja riskirühmadele suunatud infomaterjalide koostamine ja väljaandmine
   • Veebilehe hiv.ee haldamine, kuhu on koondatud elanikkonnale suunatud informatsioon HIV ja teiste seksuaalsel teel levivate infektsioonide kohta
   • Noorte seksuaalkäitumise alaste meetmete väljatöötamine, tuginedes rahvusvahelistele kogemustele
   • Osalemine riiklikes ja rahvusvahelistes töögruppides ning projektides
   • Koostöö erinevate ministeeriumite, erialaseltside ja mittetulundusühingutega nii Eestis kui välismaal
   • Ennetustöö ning tervishoiu- ja sotsiaalteenuste arendamise kõrval tegeleme ka HIV-i seire, hindamise ning teadusuuringutega, mida viib läbi nakkushaiguste ja uimastiseire keskus

   Prioriteediks on järgmised teenused:

   • Kahjude vähendamise teenused, sealhulgas narkootikume süstivatele isikutele suunatud süstlavahetuse ja nõustamise teenused
   • Seksuaalsel teel levivate infektsioonide diagnostika ja ravi teenuse kättesaadavuse tagamine eriti haavatavatele sihtrühmadele (prostitutsiooni kaasatud isikud, narkootikume süstivad inimesed)
   • HIV vabatahtliku, tasuta ja konfidentsiaalse testimise ja nõustamise teenus
   • HIV-iga elavatele inimestele ja nende lähedastele suunatud nõustamisteenused
   • HIV-iga elavatele inimestele suunatud juhtumikorralduse teenus

   Meie koostööpartnerid

   • Eesti Haigekassa
   • Eesti Infektsioonhaiguste Selts
   • Eesti Perearstide Selts
   • Eesti Psühhiaatrite Selts
   • Sotsiaalministeerium
   • Justiitsministeerium 
   • Siseministeerium
   • Politsei- ja Piirivalveamet
   • jpt 

   Lisainfo

   • Meie HIV-i ja AIDS-i info on koondatud veebilehele hiv.ee.
   • HIV-i ennetamise üldistest põhimõtetest ja ennetamisest Eestis saad pikemalt lugeda Terviseinfo portaalist.
    • Poliitikad

     Poliitikad

     HIV-i ennetamise valdkonna tegevused ja eesmärgid on kokku lepitud Rahvastiku Tervise Arengukava 2009–2020 valdkonna „Te...

    • Tegevused

     Tegevused

     Meie ülesandeks on HIV-i ennetamisele suunatud tervishoiu- ja sotsiaalteenuste arendamine ning rahastamine, sealhul...