Tegevused

Tagasi

04. JUULI 2017

Statistika

Meditsiinilise Sünniregistri ja Raseduskatkestusandmekogu andmed avaldatakse

  • kogumikes osaliselt avaldatud või avaldamata tabelid ja joonised on koondatud Exceli tabelitena ka registri kodulehele (vt allpool) 

Sünnistatistika 1992–2016

Abordistatistika 1996–2016