Tegevused

Tagasi

22. OKTOOBER 2015

Koolitus "Töö inimestega, kel on psüühikahäire"

EL Sotsiaalfond horisontaalne 2014 small

Aastatel 2015–2019 korraldab Tervise Arengu Instituut Euroopa Sotsiaalfondi TATi „Tööturul osalemist toetavad hoolekandemeetmed" raames erinevates Eesti piirkondades kolmepäevaseid koolitusi teemal „Töö inimestega, kellel on psüühikahäire".

Koolituste eesmärk

Koolituse läbinu oskab ära tunda enim levinud psüühikahäireid ja nende tunnuseid, oskab valida sellele vastava (inimest toetava) käitumisstrateegia ning on teadlik erinevatest inimese toimetulekut toetavatest teenustest.

Koolitusteemad:

  • Psüühikahäired ja nende klassifitseerimine, psüühikahäirete meditsiinilise käsitlemise alused.
  • Taastumise mõtteviis, müütide ja stigmade kummutamine.
  • Isiklik taastumisplaan, isiklik ohumärkide plaan ja kriisikaart. Suhtlemisstrateegiate valik aitamistöös.
  • Psüühikahäire ja pereelu. Kuidas pere taastub lähedase psüühikahäire mõjust? Kuidas toetada, kuidas selgitada lastele vanemate psüühikahäireid?
  • Integreeritud lähenemine: Integreeritud ravi-, rehabilitatsiooni-, hoolekande- ja eneseabiteenustest.
  • Seadusandlik taust: psüühikahäirega inimeste toimetulekut toetavad abimeetmed. Riiklikud ja kohaliku omavalitsuse teenused. Kohaliku omavalitsuse võimalused psüühikahäirega inimese toetamiseks.
  • Eestkoste kui psüühikahäirega inimest toetav abimeede. Eestkoste seadmise eeldused, eestkoste seadmise protsess, eestkostja valik, eestkoste teostamine.
  • Deinstitutsionaliseerimine – protsess ja tähendus, sellega kaasnevad väljakutsed lähiaastatel.

Koolituste sihtrühmaks on kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad.

Info koolituste toimumise ja registreerimise kohta leiab koolituste ja sündmuste kalendrist.

Toetuse summa 2015.–2016. aastal on 74 643 eurot.

Lisainfo:

Kairiin Olli
Tervise Arengu Instituudi koolitusspetsialist
tel 659 3931
kairiin.olli@tai.ee