Instituut

Tagasi

09. JAANUAR 2018

Perevanema ja asenduskodu kasvataja baaskoolitus

Perevanema ja asenduskodu kasvataja baaskoolituse eesmärgiks on ühelt poolt anda kasvatusala töötajatele asenduskodus töötamiseks vajalikud oskused ja teadmised, aga teisalt neid ka oma töös toetada ja julgustada.

Baaskoolitus on mahuga 160 akadeemilist tundi ja koosneb kokku üheteistkümnest erinevast moodulist.

Baaskoolitus on ühine kõikidele asendus- või turvakodus kodus last kasvatavatele isikutele.

Baaskoolituses on 144 akadeemilist tundi auditoorset õpet, iseseisva töö maht on 16 akadeemilist tundi.

Baaskoolituse koolituskava on kättesaadav siin ja see põhineb asenduskodu kasvatusala töötajate koolitusvajaduse analüüsil, mis on kättesaadav siin.

2017. aastal viidi läbi kuus pilootkoolituse gruppi. 3 gruppi Tallinnas, 2 gruppi Tartus ja 1 grupp Pärnus. Kokku läbisid koolituse 106 osalejat.

2018. aasta koolitusgrupid selguvad I kvartali lõpuks või II kvartali alguseks.

Koolitusele registreerimine

Perevanema ja asenduskodu kasvataja baaskoolitusele saab osalejaid registreerida asenduskodu juht läbi registreerimislingi.

Lisakoolitused

Hetkel on arendamisel ka vajaduspõhised lisakoolitused.

Kasulik lugemine:

Asendushooldusteenuse osutamisel last vahetult kasvatava isiku täienduskoolituse tingimused ja kord
Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
• Sotsiaalhoolekandeseadus
ÜRO lapse õiguste konventsioon
• Sotsiaalministeerium „Asendus- ja järelhooldus

Küsimused ja lisainfo:
Kirke Võisula
koolitusspetsialist
kirke.voisula@tai.ee  
659 3925

Enelis Linnas
projektijuht
enelis.linnas@tai.ee 
659 3844