Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Tõenduspõhiste sekkumiste väljatöötamine ja ellurakendamine rahvatervises: sissejuhatus IM-i

Millal:
05. september 2017 – 06. oktoober 2017 
Kus:
Tallinna Õpetajate Maja
Sihtrühm:
Spetsialistid, kes tegelevad oma töös inimeste käitumise kujundamisele suunatud sekkumiste väljatöötamise ja elluviimisega. NB! Koolitus on sobiv edasijõudnutele ja kasuks tuleb magistrikraadi olemasolu.  
Maht:
40 akadeemilist tundi (5 koolituspäeva) ning iseseisev töö
Dokument läbinule:
Tõend
Keel:
Eesti keel
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
Tasuta (v.a. transport ja majutus kahe koolituspäeva vahel).
Eesmärk:

Viiepäevase kursuse läbinu väärtustab tõenduspõhist lähenemist sekkumiste kavandamisel ning tunneb tõenduspõhiste sekkumiste väljatöötamise, ellurakendamise ja hindamise põhimõtteid.
Kursusel kasutatakse Intervention Mapping* lähenemist.

*Kay Bartholomew, Guy S Parcel, Gerjo Kok (2011): Planning Health Promotion Programs: An Intervention Mapping Approach. http://www.interventionmapping.com/

Kava:

Koolitusteemad:


• Sekkumisprogrammile eesmärgi seadmine.
• Soovitud muutuste kirjeldamine: mis peaks inimeste käitumises ja neid ümbritsevas keskkonnas muutuma, et jõuda soovitud eesmärgini?
• Teooriad, mis aitavad soovitud muutusteni jõuda. Teooriale tuginevate meetodite valik. Meetodite praktilise ellurakendamise viisid.
• Sekkumisprogrammi ja selle komponentide väljatöötamise põhimõtted. Koostöö partneritega.
• Programmi edukas elluviimine: programmi kohandamine ja „omanditunde" tekitamine programmi elluviivate parterite seas.
• Programmi elluviimise ja tulemuslikkuse hindamine; hindamise tulemused kui sisend programmi arendamisesse.

 

Ajakava:

PÄEV 1: 05 sept 2017 toimub koolitus kl 10.00-17.15.
PÄEV 2: 06 sept 2017 toimub koolitus kl 09.00-16.15.
(kaks järjestikust päeva, kursuse esimene osa)

Kodutöö

PÄEV 3: 22 sept 2017 toimub koolitus kl 10.00-17.15.
(kursuse teine osa)

Kodutöö

PÄEV 4: 05 okt 2017 toimub koolitus kl 10.00-17.15.
PÄEV 5: 06 okt 2017 toimub koolitus kl 09.00-16.15.
(kaks järjestikust päeva, kursuse kolmas osa)

Koolitajad:

Laura Aaben, MSc rahvatervishoid, Poliitikauuringute Keskus Praxis
Triinu Tikas, MPhil rahvusvaheline tervis (rahvatervishoid), Tervise Arengu Instituut

 
Kontaktinfo:
Alo Raieste 
Telefon:
659 3927 
Lisainfo:

Palume kursusele registreeruda läbi meie registreerimissüsteemi esimesel võimalusel, hiljemalt 11.08.2017.

 

 
Kava PDF:

Osalemise eeldused:

Palume registreeruda esimesel võimalusel. Kohtade arv on piiratud. Kõigi koolitusele saanutega võetakse eraldi ühendust ja kinnitatakse osalus.

Oodatav tulemus:

Õpitulemused


Kursuse läbinu:


• Hoiakud


Mõistab inimeste käitumise kujunemise keerukust ning läbimõeldud ja mitmekülgse, teooriale tugineva lähenemise vajalikkust sekkumise planeerimisel ja elluviimisel.
Väärtustab piisava aja jt ressursside panustamist ning erinevaid pädevusi kaasavat meeskonnatööd sekkumise hoolikaks kavandamiseks.


• Teadmised


Tunneb sekkumiste planeerimise, elluviimise ja hindamise erinevaid järjestikuseid etappe ja oskab probleemipüstitust, programmi eesmärki ning oodatavaid muutusi sõnastada.
Teab, kust saada informatsiooni ja/või vajaminevat tuge asjakohaste teooriate ja uuringuandmete kasutamiseks sekkumise meetodite valimisel ja rakenduste väljatöötamisel.
Tunneb sekkumisprogrammi eduka ellurakendamise eeldusi, sh programmi elluviivate partnerite tõhusa kaasamise põhimõtteid.
Teab, kuidas programmi väljatöötamise käigus planeerida programmi hindamist ning hindamistulemusi arenduseesmärgil kasutada.