Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Professionaalne kestvus ja tööpingete ennetamine

Millal:
23. märts 2017 – 24. märts 2017 
Kus:
Hotell Pallas
Sihtrühm:
kohalike omavalitsuste, maavalitsuste ja Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötajad ja nende ülesandeid täitvad sotsiaaltöötajad 
Maht:
16 akadeemilist tundi
Dokument läbinule:
tõend
Keel:
eesti
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
tasuta
Eesmärk:

põhiteadmised, kuidas tagada enda professionaalne kestvus ja kaitsta end tööpingete eest.

Kava:

23. märts

 10.00-11.30 Lastekaitsetöötaja kui abistava elukutse esindaja ja sellest tulenev läbipõlemisoht. STAMINA (Osborn 2004) - professionaalse kestvuse (elujõu) hoidmise ja taastamise 7 põhimõtet - uskumuste süsteem, mis hoiab läbipõlemise eest.

11.30-11.45 Kohvipaus.

11.45-13.15 Põhimõte 1. S (selectivity) - valikulisuse põhimõtte rakendamine oma töö korraldamisel. Professionaalne identiteet, isiklik visioon ja missioon - nende olulisus pingete ärahoidmisel. Enda uskumuste süsteemi analüüs ja hindamine. Praktilised harjutused - töö enda professionaalse identiteediga. Oma kogemuste jagamine kaaskolleegidega.

13.15-13.45 Lõuna.

13.45-15.15 Põhimõte 2. T (temporal sensitivity) - tundlikkus aja suhtes ja perspektiivi tunnetamine.

15.15-15.30 Kohvipaus.

15.30-17.00 Põhimõte 3. A (accountability) - vastutuse võtmine ja enda professionaalse mõju tajumine. Praktilised harjutused ning teise ja kolmanda põhimõtte rakendamisviiside leidmine enda jaoks. Oma kogemuste jagamine kaaskolleegidega.

 

24. märts

  9.00-10.30 Tagasivaade eelmisele päevale. Üleskerkinud küsimused. Põhimõte 4. M (measurement and management) - enda ressursside (aeg, talent, teadmised, kogemused jm) juhtimine ja mõistlik kasutamine.

10.30-10.45 Kohvipaus.

10.45-12.15 Põhimõte 5. I (inquisitiveness) - uudishimu enda ja ümbritseva suhtes tagab järjepideva arengu. Enda ressursside inventuur ja nende kasutamise hindamine. Enda suhtumise ja käitumise ümberhindamine. Praktilised harjutused neljanda ja viienda põhimõtte rakendamiseks. Oma kogemuste jagamine kaaskolleegidega.

12.15-12.45 Lõuna.

12.45-14.15 Põhimõte 6. N (negotiation) - kooskõlastamine, kollegiaalsus, koostöö - elujõu allikad. Refleksiivne praktika ja supervisioon - mis kasu nendest on pingete maandamisel.

14.15-14.30 Kohvipaus.

14.30-16.00 Põhimõte 7. A (acknowledgment of agency) - isikliku initsiatiivi tunnustamine, usk ja lootus kui kestvuse allikad. Töö enda sisemise motivatsiooniga. Lõpuharjutus, mis annab positiivset energiat. Kokkuvõtete tegemine ja tagasiside.

 
Koolitaja:
Tiina Merkuljeva
Kontaktinfo:
Riina Põder 
Telefon:
6593929 
Lisainfo:

Koolitusele on võimalik registreeruda SIIN.

Õppekava rühm Täienduskoolituse standardis (RT I, 26.06.2015, 9): sotsiaaltöö ja nõustamine.

Juhul, kui olete registreerunud, kuid siiski ei saa osaleda, palume sellest teada anda aadressil: riina.poder@tai.ee

 
Kava PDF:

Oodatav tulemus:

Koolitusel osalenu:

  • on analüüsinud enda tugevaid ja nõrku külgi ning teab põhimõtteid, mis aitavad läbipõlemist ennetada
  • on koostanud isikliku pingete maandamise strateegia
  • on koolituse käigus läbitöötatud praktiliste harjutuste kaudu maandanud tööpingeid ja jaganud oma kogemusi kolleegidega