Kainem ja tervem Eesti

Tagasi

03. VEEBRUAR 2017

"Kainem ja tervem Eesti"

                                                                                                            EL Sotsiaalfond horisontaalne

Alkoholi liigtarvitamine on Eestis üks suurimaid majandus- ja haiguskoormust põhjustavaid terviseriske.

Eestis sureb alkoholi liigtarvitamisega otseselt seotud haigustesse igal aastal 600–800 inimest, neist 2/3 on mehed. Ligi kolmandiku surmadest põhjustab maksa alkoholtõbi, millele järgnevad esinemissageduselt alkoholimürgistus ning alkoholist tingitud psüühika- ja käitumishäired.

Kaudselt alkoholi liigtarvitamisega seotud haigustesse sureb igal aastal 9000–10 000 inimest, üle poole neist on naised.

Alkoholi liigtarvitamine mõjutab inimestevahelisi suhteid ja tervist. Alkoholitarvitamise sotsiaalsed mõjud Eestis on tugevad, puudutades väga suurt osa elanikkonnast. Suure probleemina nähakse ka alkoholist tulenevat vägivalda.

Tervise Arengu Instituudi tegevusi alkoholist tulenevate kahjude vähendamiseks rahastab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste "Kainem ja tervem Eesti" raames. 

Programmi tekst.

Euroopa Sotsiaalfondi toetus on 8 669 822 eurot.

Eesmärgid

  • Parandada alkoholi liigtarvitamise ennetamiseks ja raviks vajalike tervishoiu- ja tugiteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti
  • Pakkuda alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja lühisekkumise teenust ning alkoholitarvitamise häire ravi teenust
  • Suurendada Eesti rahvastiku teadlikkust alkoholi tarvitamise riskidest ja riskipiiridest ning alkoholi liigtarvitamise ennetuseks ja raviks vajalikest tervishoiuteenustest ja tugitegevustest

Kestus

  • "Kainem ja tervem Eesti" tegevuste alguskuupäev 01.09.2014
  • Tegevuste lõppkuupäev 31.12.2020