Instituut

Tagasi

17. MÄRTS 2017

Teenused ja lepingupartnerid

Ülevaade teenustest ning nende pakkujatest, keda Tervise Arengu Instituut rahastab riigieelarvest.

pdf Uimastisõltlastele suunatud nõustamis-, ravi- ja rehabilitatsiooniteenused

 2016

pdf Kahjude vähendamise teenused (süstlavahetus ja nõustamine)

pdf Tuberkuloosi otseselt kontrollitav ravi

pdf Seksuaalsel teel levivate infektsioonide ja HIV-nakkuse diagnostika, ravi ja nõustamise teenused, sh

  • Nõustamisteenus prostitutsiooni kaasatutele
  • Seksuaalsel teel levivate infektsioonide ja HIV-nakkuse diagnostika, ravi ja nõustamise teenus prostitutsiooni kaasatutele
  • Noorte reproduktiivtervisealane nõustamine ja seksuaalsel teel levivate haiguste ennetamise teenus ravikindlustamata noortele vanuses 19–24 aastat

pdf HIV testimise teenused ning HIV-positiivsetele isikutele suunatud nõustamisteenused, sh

  • Anonüümse HIV-testimise teenused
  • Juhtumikorraldusteenus HIV-positiivsetele ja ARV-ravi saajatele