Instituut

Tagasi

23. OKTOOBER 2012

Teadusnõukogu

Teadusnõukogu kinnitab Tervise Arengu Instituudi arengukava. Samuti arutab läbi ja kinnitab teadusnõukogu instituudi teadusprojektide rahastamistaotlused ning nende aasta- ja lõpparuanded.

Teadusnõukogu valib avaliku konkursi korras Tervise Arengu Instituudi direktori, kelle kinnitab ametisse sotsiaalminister, ja teadurid.

Teadusnõukogu esimees on Tervise Arengu Instituudi teadusdirektor.

Nõukogu koosseisu, kuhu kuuluvad instituudi vanemteadurid ning Eesti ülikoolide teadlased, kinnitab Tervise Arengu Instituudi direktori ettepanekul sotsiaalminister.

Teadusnõukogu koguneb vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kord kvartalis.