Instituut

Tagasi

01. JUULI 2016

Dokumentide esitamine, vormid ja juhendid

Avaldus kooskõlastuse saamiseks:

  • Kliinilised ravimiuuringud (pdf; word-icon)
  • Biomeditsiinilised ja teised inimuuringud, sh üliõpilastööd (pdf; word-icon)

Teatis uurimistöö lõpetamise kohta (pdf; word-icon)

Soovitused kliiniliste uuringute teabelehtede kahjukindlustuse osa kohta.

Eetilise hinnangu saamiseks peab uuringu vastutav täitja esitama vormikohase avalduse ja kõik muud uuringuga seotud dokumendid (vt põhimääruse punkt 4) hiljemalt 10 päeva enne järgmist eetikakomitee koosolekut (hiljemalt koosolekule eelneva nädala esmaspäeval).

Dokumente on võimalik esitada kas:

  • paberkandjal (tuues või saates aadressile Hiiu 42, Tallinn 11619) või
  • elektrooniliselt (saates e-kirja aadressile eetikakomitee@tai.ee). Kliiniliste uuringute mahukaid materjale palume e-kirjaga mitte saata, sest need ummistavad e-postkasti. Soovitame need esitada CD peal.

Uute kliiniliste uuringuprojektide esitamisel palume originaaldokumentidele lisaks teha 11 koopiat esitatavast avaldusest ja eestikeelsest uuritava infolehest.

NB! Kasumit taotlevate juriidiliste isikute poolt finantseeritavate uuringute puhul on eetikakomitee ekspertiisi tasu 383 eurot. Arve väljastamiseks tuleb eetikakomiteele eelnevalt e-posti teel saata kavandatava uuringuplaani number või uuringu pealkiri ning arve maksja nimetus ja aadress. Arve saadetakse nende andmete esitajale e-posti teel kas eesti või inglise keeles.