Instituut

Tagasi

06. APRILL 2018

Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomitee

Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomitee on Tervise Arengu Instituudi juures tegutsev sõltumatu ekspertorgan, mis hindab plaanitavaid uurimistööde projekte, milles uuritakse inimesi (põhimäärus).

Eetilise hinnangu saamiseks peab uuringu vastutav täitja esitama vormikohase avalduse ja kõik muud uuringuga seotud dokumendid (vt põhimääruse punkt 4) hiljemalt 15 päeva enne järgmist eetikakomitee koosolekut.

Dokumentide esitamise tähtaeg Koosoleku toimumine
04.04.2018 19.04.2018
02.05.2018 17.05.2018
30.05.2018 14.06.2018
01.08.2018 16.08.2018
29.08.2018 13.09.2018
03.10.2018 18.10.2018
31.10.2018 15.11.2018
28.11.2018 13.12.2018

NB! Alates 1. jaanuarist 2018 kehtib inimtervishoius kasutatavate ravimite kliiniliste uuringute oluliste muudatuste hindamisel tasu 100 eurot. Palume tutvuda ka juhisega "Inimtervishoius kasutatavate ravimite kliiniliste uuringute olulistest muudatustest teatamine eetikakomiteele".

Dokumentide esitamine 

Dokumente on võimalik esitada:

  • paberkandjal (tuues või saates aadressile Hiiu 42, Tallinn 11619)
  • elektrooniliselt (saates e-kirja aadressile eetikakomitee@tai.ee)

Kliiniliste uuringute mahukaid materjale palume e-kirjaga mitte saata, sest need ummistavad e-postkasti. Soovitame need esitada CD-plaadil. Palume kontrollida, et saadetud failid avanevad (DOC-, PDF-, ZIP-vormingus). 

Eetikakomitee väljastab otsuse uuringuprojekti kohta 10 tööpäeva jooksul peale koosoleku toimumist.

Enne taotluse esitamist komiteele palume tutvuda dokumentide esitamise nõuetega.

Kõik taotluse- ja jätkudokumendid tuleb esitada nõuetekohaselt ja määratud tähtajaks. Hilinenud ja ainult osaliselt nõuetele vastavate dokumentide esitamisel võib nende menetlemine lükkuda edasi järgmisele koosolekule.

NB! Kasumit taotlevate juriidiliste isikute poolt finantseeritavate uuringute puhul on eetikakomitee ekspertiisi tasu 383 eurot.

Alates 1. jaanuarist 2018 kehtib inimtervishoius kasutatavate ravimite kliiniliste uuringute oluliste muudatuste hindamisel tasu 100 eurot.

Vaata ka juhist: "Inimtervishoius kasutatavate ravimite kliiniliste uuringute olulistest muudatustest teatamine eetikakomiteele".

Arve väljastamiseks tuleb eetikakomiteele eelnevalt e-posti teel saata kavandatava uuringuplaani number või uuringu pealkiri ning arve maksja nimetus ja aadress. Arve saadetakse nende andmete esitajale e-posti teel kas eesti või inglise keeles.